Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Mikuláš a zajtra Ambróz
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Odovzdanie stavieb v rámci projektu Interreg – Karpatské brány: Medzi Ropou a Zborovom...

Interreg

Obec Zborov bol ako jeden z partnerov úspešný pri získaní finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020.

V rámci projektu sú naplánované rekonštrukčné a reštaurátorské práce v interiéri kostola sv. Žofie a rekonštrukčné práce na Zborovskom hrade. Okrem toho sa po zlepšení pandemickej situácie uskutočnia ďalšie tri jarmoky popularizujúce dedičstvo karpatského pohraničia obcí Ropa a Zborov. V pláne je aj vytvorenie virtuálneho sprievodcu poľsko-slovenského pohraničia a ďalšie školiace kurzy či workshopy, jednak pre pracovníkov v oblasti kultúrneho dedičstva, ale aj semináre a študijné cesty zamerané na integráciu osôb so zdravotným znevýhodnením.

Významný míľnik v živote projektu predstavuje moment odovzdania a prevzatia stavby Obnova kostola sv. Žofie Zborov, ktorý sa udial v utorok 6.4.2021. V interiéri národnej kultúrnej pamiatky sa stretli starosta obce Ján Šurkala, zhotoviteľ spoločnosť PROFI STAV BARDEJOV s.r.o. v zastúpení konateľov Mariána a Maroša Maťaša, stavbyvedúci Pavol Passia a reštaurátor Martin Kutný, odborní metodici Pamiatkového úradu v Prešove Peter Glos a Peter Harčar, a taktiež stavebný dozor v osobe výkonného riaditeľa registrovaného sociálneho podniku ZBOR – STAV, s. r. o. Rastislava Feciľáka. Výsledkom intenzívnej obnovy, ktorá potrvá osem mesiacov, bude úplná interiérová premena vzácneho kultúrneho klenotu. Stavebné práce budú zahŕňať zvislé aj vodorovné konštrukcie, reštaurovanie jedinečných malieb a kamenných portálov aj pilierov, inštaláciu inžinierských sietí a vytvorenie zázemia pre plnohodnotné využitie pamiatky na kultúrno-spoločenské a reprezentačné účely obce Zborov. Náklady na oživenie kostola dosiahnu výšku bezmála 355 000 eur.

Obdobné stretnutie sa uskutočnilo vo štvrtok 8.4.2021 na Zborovskom hrade, kde oficiálne prebehlo odovzdanie a prevzatie stavby zhotoviteľom a zahájenie stavebných prác na Polygonálnej bašte spojenej s prachárňou. Odovzdávania stavby sa zúčastnili zástupcovia obce na čele so starostom J. Šurkalom, za realizátora boli prítomní Vladimír Kaminský a Dorota Malínská, zástupcovia Združenia na záchranu Zborovského hradu, odborní pracovníci Pamiatkového úradu v Prešove P. Glos, P. Harčar a Matej Turek, ktorí dohliadajú na odbornú stránku obnovy a stavebný dozor R. Feciľák. Rozpočet stavebných prác činí čiastku takmer 41 000 eur.

V rámci komplexnej obnovy Polygonálnej bašty dôjde k inštalácii nového schodiska, ktoré bude kopírovať historické umiestnenie a vzhľad, položená bude nová tehlová podlaha, vybudovaná strecha s krovom i ďalšie bezpečnostné prvky tak, aby sa priestor bašty mohol príležitostne využívať na kultúrne, či spoločenské podujatia. Práce na bašte budú trvať do 15.10.2021.

Podiel na realizácii týchto aktivít má aj Prešovský samosprávny kraj, ktorý realizáciu projektu podporil z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja v rámci programu Výzva pre Región 2019.

Priebežne budeme naďalej informovať o postupe cezhraničného projektu Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí.

Edita Maxinová, Peter Hudák

o logo psk fareb sirkai 6178913

 

 

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.