Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Zdenko a zajtra Gabriela
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Rekonštrukcia hradu Zborov

Rekonštrukcia hradu Zborov

Prešovský samosprávny kraj

Výzva pre región 2021

 

Program 2: Kultúra 

Podprogram 2.2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok

 

  • V projekte sa bude riešiť oprava dvoch objektov: objekt č. 12 - Bašta západná I., jej statické zabezpečenie na juhozápadnej strane bašty domurovaním vypadnutej časti a objekt č. 21 - Múr hradbový IV, odstránenie náletovej zelene, vyčistenie, rozobratie poškodenej časti, vybudovanie nového základu a stavba lešenia.
  • Zámerom projektu je zachovanie konkrétnych častí hradu pre ďalšie generácie, zvýšenie návštevnosti hradu a vytvorenie bezpečných podmienok pre turistov a návštevníkov na nádvoriach hradných areálov.

 

Obdobie realizácie: 7/2021-10/2021

 

Výška rozpočtu: 41 815,61 EUR

Výška schválenej dotácie: 20 815,61 EUR

 

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

PSK logo