Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Oldrich a zajtra Barbora
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Smernice OcÚ

pdfSmernica č. 5/2019 upravujúca krátkodobý prenájom priestorov kultúrneho domu v obci Zborov (účinná od 23.09.2019)

pdfSmernica č. 4/2019 o postupe pri zadávaní zákaziek malého rozsahu, zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek (účinná od 01.09.2019)

pdfSmernica č. 3/2019 upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinná od 01.09.2019)

pdfSmernica č. 2/2019 o výkone finančnej kontroly (účinná od 01.09.2019)

pdfSmernica č. 1/2019 o stravovaní v Školskej jedálni pri Spojenej škole Zborov (účinná od 01.09.2019)

pdfZásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zborov (platné od 08.08.2019)

pdfDodatok č.2 k Zásadám poskytovania odmien pre poslancov, predsedov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Zborove

pdfZásady o prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach obce Zborov

pdfZásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.

pdfZásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Zborov /NEPLATNÉ od 08.08.2019/

pdfVerejné obstarávanie - smernica

pdfŠtatút Obecnej knižnice v Zborove

pdfKnižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Zborove

pdfSmernica o poskytovaní informácií

pdfZásady poskytovania odmien pre poslancov, predsedov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Zborove

pdfZásady, ktorými sa stanovuje povoľovanie, evidencia a vyúčtovanie tuzemských a zahraničných pracovnýchciest.

pdfSmernica o používaní kamerového systému v obci Zborov