Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Vieroslava a zajtra Benjamín
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Kostol sv. Žofie (Rákoczyovský) – Zborov, okr. Bardejov, kraj Prešovský

Kostol sv. Žofie (Rákoczyovský) – Zborov, okr. Bardejov, kraj Prešovský, súp.č.529, parc. KN-C č.245, č. ÚZPF 263/0 – obnova južnej fasády lode

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

 

Rozpočtová kapitola Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu

 

  • Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie obnovy južnej fasády kostola sv. Žofie v Zborove.

 

Obdobie realizácie: 16. 9. 2019 - 31. 12. 2019

 

Celková výška oprávnených výdavkov: 42 624 EUR

Maximálna výška NFP: 16 500 EUR

min kultury