Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Alojza a zajtra Kvetoslava
Slovak English German Italian Polish Russian
Zmenšiť písmo Predvolené písmo Zväčšiť písmo
Obec Zborov, Zborovský hrad

Úradná tabuľa

pdfZverejnenie zámeru predaja novovytvorenej časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa/zverejnené dňa 21.10.2019

pdfVerejná vyhláška: Oznámenie o uložení zásielky pre Milana Kakúra/zverejnené dňa 11.10.2019

pdfVerejná vyhláška: Oznámenie o uložení zásielky pre Ondreja Bracha/zverejnené dňa 11.10.2019

pdfVEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ: nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte Domu služieb/zverejnené dňa 30.09.2019

docxVEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ: nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte Domu služieb, Príloha č.1- Návrh nájomnej zmluvy/zverejnené dňa 30.09.2019

zipVýzva na predloženie ponuky „Poradenské služby a zabezpečenie procesov verejného obstarávania pre projekt Karpatské brány medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva" / zverejnené dňa 27.09.2019

pdf1. Výzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Rekonštrukcia kuchyne Domu kultúry v obci Zborov (1/2) / zverejnené dňa 03.09.2019, aktualizované 10.09.2019

zip2. Prílohy k Výzve na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Rekonštrukcia kuchyne Domu kultúry v obci Zborov (2/2) / zverejnené dňa 03.09.2019, doplnené 10.09.2019

pdf1. Výzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Dodávka traktorového prívesu/návesu (1/2) / zverejnené dňa 02.09.2019

docx2. Prílohy: 1. Výzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Dodávka traktorového prívesu/návesu (2/2) / zverejnené dňa 02.09.2019

pdf1. Výzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Dodávka knižničných regálov pre Obecnú knižnicu Zborov (1/2) / zverejnené dňa 22.08.2019, aktualizované 23.08.2019

docx2. Prílohy Výzvy na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Dodávka knižničných regálov pre Obecnú knižnicu Zborov (2/2) / zverejnené dňa 22.08.2019

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Zborov /zverejnené dňa 09.08.2019/

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach /zverejnené dňa 09.08.2019/

pdfZverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: nebytové priestory v budove Obecného úradu v Zborove /zverejnené dňa 08.08.2019

pdfNÁVRH: Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Zborov

pdfNÁVRH: Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach

pdfOznámenie o uložení zásielky - verejná vyhláška/zverejnené dňa 12.07.2019

pdfVEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ: nebytové priestory v TJ Magura Zborov /zverejnené dňa 12.06.2019

docxVEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ: nebytové priestory v TJ Magura Zborov; Príloha č. 1 - Návrh nájomnej zmluvy /zverejnené dňa 12.06.2019

pdfZverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa/zverejnené dňa 11.04.2019

zipVýzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku Zemné práce a presun hmôt HSV v rámci rekonštrukcie MK v obci Zborov (ul. Šarišská, Podhradie, Bardejovská) /zverejnené dňa 08.04.2019

zipVýzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky „Dodávka betónu pre kladenie obrubníkov v rámci rekonštrukcie MK v obci Zborov (ul. Šarišská, Podhradie, Bardejovská)” / zverejnené dňa 08.04.2019

pdfOdborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Zborov za rok 2018/zverejnené dňa 29.05.2019

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky, pre predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt “Kompostovisko v obci Zborov” /zverejnené dňa 19.03.2019

pdfInformácia o realizácii projektu: „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy ZŠ s MŠ v Zborove, Školská 478“

pdfDobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Zborov - informácia o projekte

pdfVýsledok vybavenia petície - Petícia za nesúhlas s prieskumným územím "Svidník - ropa a horľavý zemný plyn"/zverejnené dňa 6.7.2018

pdfPozvánka pre všetkých posytovateľov služieb v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb k zámeru obce Zborov vytvoriť Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

pdfPozvánka pre verejnosť k zámeru obce Zborov vytvoriť Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

pdfInformácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Zborov /zverejnené 20.04.2018

pdfOznámenie k Správe o hodnotení strategického dokumentu/zverejnené dňa 05.01.2018

pdfKomunitné centrum Zborov - informácia o projekte

pdfOznámenie o schválení zámeru na predaj pozemku CKN 1521/6

pdfZriaďovacia listina DHZO Zborov/zverejnená dňa 15.12.2016

pdfPOŽIARNY PORIADOK OBCE Zborov/zverejnený dňa 15.12.2016

pdfKomunitný plán sociálnych služieb obce Zborov na roky 2016-2022

pdfDodatok ku strategickému dokumentu " Program rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022 " zverejnený 20.05.2016

pdfProgram rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022

pdfVyhláška - oznam o prerokovaní návrhu " Programu rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022

pdfDotazník ku Programu rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022

pdfProces spracovania Programu rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022 - oznámenie o začatí

pdf1.2.2006 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zborov - 1. časť

pdf1.2.2006 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zborov - 2. časť