Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Juraj a zajtra Marek
Slovak English German Italian Polish Russian
Zmenšiť písmo Predvolené písmo Zväčšiť písmo
Obec Zborov, Zborovský hrad

Úradná tabuľa

 pdfZverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa/zverejnené dňa 11.04.2019

pdfOznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote – jarná kampaň 2019/zverejnené dňa 25.3.2019

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky, pre predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt “Kompostovisko v obci Zborov” /zverejnené dňa 19.03.2019

pdfInformácia o realizácii projektu: „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy ZŠ s MŠ v Zborove, Školská 478“

pdfDobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Zborov - informácia o projekte

pdfVýsledok vybavenia petície - Petícia za nesúhlas s prieskumným územím "Svidník - ropa a horľavý zemný plyn"/zverejnené dňa 6.7.2018

pdfPozvánka pre všetkých posytovateľov služieb v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb k zámeru obce Zborov vytvoriť Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

pdfPozvánka pre verejnosť k zámeru obce Zborov vytvoriť Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

pdfInformácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Zborov /zverejnené 20.04.2018

pdfOznámenie k Správe o hodnotení strategického dokumentu/zverejnené dňa 05.01.2018

pdfKomunitné centrum Zborov - informácia o projekte

pdfOznámenie o schválení zámeru na predaj pozemku CKN 1521/6

pdfZriaďovacia listina DHZO Zborov/zverejnená dňa 15.12.2016

pdfPOŽIARNY PORIADOK OBCE Zborov/zverejnený dňa 15.12.2016

pdfKomunitný plán sociálnych služieb obce Zborov na roky 2016-2022

pdfDodatok ku strategickému dokumentu " Program rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022 " zverejnený 20.05.2016

pdfProgram rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022

pdfVyhláška - oznam o prerokovaní návrhu " Programu rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022

pdfDotazník ku Programu rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022

pdfProces spracovania Programu rozvoja obce Zborov na roky 2015 - 2022 - oznámenie o začatí

pdf1.2.2006 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zborov - 1. časť

pdf1.2.2006 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zborov - 2. časť