Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Zdenka a zajtra Ľuboš,Ľubor
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy ZŠ s MŠ v Zborove, Školská 478

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy ZŠ s MŠ v Zborove, Školská 478

Integrovaný regionálny operačný program 

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

  • Cieľom projektu je skvalitnenie infraštruktúry primárneho vzdelávania prostredníctvom modernizácie materiálnotechnického vybavenia odborných učební. Realizácia projektu má za cieľ prispieť k zdokonaleniu spôsobilostí žiakov ZŠ v oblasti informačnokomunikačných zručností, prírodovednej a technickej gramotnosti, ako aj v oblasti rozvoja ich pracovných a manuálnych zručností. Zároveň má podporiť sebavzdelávanie žiakov, celoživotné vzdelávanie a celkový rozvoj kompetencií žiakov k učeniu sa. Tieto ciele budú dosiahnuté prostredníctvom investícií do odborných učební ZŠ.

 

Obdobie realizácie: 11/2018 - 8/2019

 

Celková výška oprávnených výdavkov: 180 481,16 EUR

Maximálna výška NFP: 171 457,10 EUR

566 logo irop 2014 2020 verzia 01

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.