Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Mikuláš a zajtra Ambróz
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

ZBOR – STAV, s. r. o., r. s. p.

obecná stavebná firma s pozitívnym vplyvom na lokálnu komunitu

Logo ZBOR STAV

Spoločnosť je registrovaný sociálny podnik podľa § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jej hlavným cieľom nie je iba vytváranie zisku, ale predovšetkým dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

 

RS2022 logo

Finalista Roma Spirit 2022 v kategórii Spoločnosť a zamestnávateľ.

 

Základné údaje

Dátum vzniku: 24.10.2019 
Dátum uznania štatútu registrovaného sociálneho podniku: 01.06.2020
Aktuálny počet zamestnancov: 13 + 2
Aktuálny počet zamestnancov spomedzi znevýhodnených osôb: 6
Valné zhromaždenie: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce Zborov
Dozorná rada zložená z členov Obecného zastupiteľstva v Zborove: JUDr. Marek Kuruc (predseda),
Ing. Eduard Dvorščák, Andrej Horbaj

Poradný výbor registrovaného sociálneho podniku zložený zo zainteresovaných osôb: Ľubomír Fedor (zamestnanec), Peter Miko (zamestnanec), Gabriel Bodík (obyvateľ obce)
Pracovná príležitosť: sledujte Internetový sprievodca trhom práce

 

      A        B      

D       D

 

Registrovaný sociálny podnik ZBOR – STAV, s. r. o. je zapojený do národného projektu Podpora integračných podnikov 06/2019 - 11/2023, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Viac informácií nájdete na týchto odkazoch: www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk /  www.ludskezdroje.gov.sk / www.upsvr.gov.sk.

 

Logo MIRI SR     P NRO 

 

Spoločnosť ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. realizuje projekt zameraný na vytvorenie podmienok pre adaptáciu nízko kvalifikovanej pracovnej sily obstaraním univerzálnej stavebnej techniky s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých okresov. Naplnenie projektového cieľa je v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Bardejov, prioriotná oblasť C, Vzdelávanie a adaptácia pracovnej sily pre potreby trhu, opatrenie C3. Podpora sociálnej ekonomiky a lokálnej zamestnatnosti pre pre adaptáciu nízko kvalifikovanej pracovnej sily. 

 

logo norsky grant

 

Registrovaný sociálny podnik ZBOR - STAV, s. r. o. je partnerom projektu „Podpora a rozvoj aktivít s rómskou komunitou v Zborove“ s kódom LDI03025 v programe Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov, podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR, a to nasledovne: "V procese prijímania nových zamestnancov sa tento zamestnávateľ usiluje zapojiť do pracovného života ľudí zo znevýhodnených skupín. V rámci projektu bude vytvorená pozícia stavebného majstra, ktorý bude mať na starosti 2 zamestnancov z prostredia MRK a počas 12 mesiacov počas trvania projektu ich bude usmerňovať pri práci na stavbách v obci Zborov. Zamestnanci pod vedením stavebného majstra získajú nové zručnosti pri práci na stavebných projektoch, s cieľom pripraviť sa na projekt svojpomocnej výstavby rodinných domov, ktorá sa plánuje realizovať v obci v blízkom období."

  

Predmet podnikateľskej činnosti

Prípravné práce k realizácii stavby,
uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu,
výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu,
výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba,
nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
prenájom hnuteľných vecí,
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,
skladovanie a pomocné činnosti v doprave,
výkon činnosti stavbyvedúceho,
výkon činnosti stavebného dozoru.

Upozorňujeme ctených zákazníkov, že ako registrovaný sociálny podnik účtujeme na naše tovary (na naše služby) DPH vo výške 10%, ak kupujúcim je subjekt, ktorý nie je platcom DPH a zároveň je buď fyzickou osobou; alebo subjektom sociálnej ekonomiky; alebo subjektom verejnej správy.

 

Kontaktné údaje 

ZBOR – STAV, s. r. o., r. s. p.

registrovaný sociálny podnik

Lesná 10, 086 33 Zborov

IČO: 52 707 687

DIČ: 2121119715

IČ DPH: SK2121119715

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Konateľ: Mgr. Slavomír Geffert, +421 911 024 031

Výkonný riaditeľ: Ing. Rastislav Feciľák, +421 908 334 591, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Základné dokumenty

 

Výročné správy

Predna strana

ZBORSTAV

 

Voľby 2020 do poradného výboru RSP

 

Verejné obstarávanie a informačná povinnosť

Podrobnejšie informácie o zákazkach spoločnosti podliehajúcich zákonu o verejnom obstarávaní, ako aj ďalšie s tým súvisiace povinnosti, nájdete na profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.

uvo logo

 

 

Videonávody k IS EVO pre uchádzačov / záujemcov: 

IS EVO

 

Aktuálne výzvy: 

Podlimitná zákazka Bytový dom na Budovateľskej ulici (stavebné práce a dodávka tovarov) obstarávaná prostredníctvom elektronickej platformy EVO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/458308?cHash=bc27580ce7827f2c27d866531fd6a9a8

 

Minulé výzvy:

zipVýzva na predkladanie ponuky: Dodávka fasádneho lešenia / zverejnené 04.08.2021

zipVýzva na predkladanie ponuky: Dodávka úžitkových vozidiel / zverejnené 27.07.2021

Ukončené výzvy:

link: Výzva na predkladanie ponúk pre nadlimitné zákazky na zákazku Novostavba Materskej školy v obci Zborov / zverejnené dňa 05.03.2021

zipVýzva na predkladanie ponúk na zákazku Dodávka stavebných strojov a náradia / zverejnené 13.04.2021

zipVýzva na predloženie ponuky na zákazku Dodávka stavebných strojov, nástrojov a prístrojov pre stavebnú spoločnosť/ zverejnené 30.03.2021

zipVýzva na predkladanie ponúk na zákazku Dodávka elektrického náradia pre profesionálnu stavebnú činnosť zverejnené 11.03.2021

zipVýzva na predkladanie ponúk na zákazku Výmena poškodenej strechy na bytovom dome s 9 bytovými jednotkami / zverejnené 30.10.2020

zipVýzva na predkladanie ponúk na zákazku Výkopové zemné práce, presun zemín a búracie práce na stavbách verejných budov v období rokov 2020 – 2021 / zverejnené 02.10.2020

link: Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska na zákazku Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I. / zverejnené dňa 11.09.2020 

 

Zmluvy 

19 logo crz jpg

Rok 2022

pdfDodatok č. 2 k Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky Zmena stavby kina Slovan na bytový dom Vároš I. uzatvorená medzi registrovaným sociálnym podnikom ZBOR - STAV, s. r. o. a spoločnosťou PROFI STAV BARDEJOV s. r. o. zo dňa 08.03.2021 uzatvorený dňa 29.03.2022 / zverejnené dňa 29.03.2022

pdfDodatok č. 4 k Zmluve o dielo medzi Obcou Zborov a ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. na realizáciu stavby Zmena stavby kina Slovan na bytový dom Vároš I. zo dňa 27.02.2020 uzatvorený dňa 22.03.2022 / zverejnené dňa 22.03.2022

pdfZmluva o dielo ("Výstavba pozemnej komunikácie ku vzdelávacím a komunitným inštitúciám v obci Zborov") uzatvorená medzi obcou Zborov a registrovaným sociálnym podnikom ZBOR - STAV, s. r. o. zo dňa 09.03.2022 pre projekt „Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov – II. etapa“, výzva: OPLZ-PO6-SC611-2019-1, ITMS kód projektu: 312061Z985 / zverejnené 09.03.2022

pdfDohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku uzatvorená medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov a integračným podnikom ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 07.03.2022 / zverejnené dňa 07.03.2022

pdfZmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci uzatvorená medzi Obcou Zborov a ZBOR-STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 07.03.2022 / zverejnené dňa 07.03.2022

pdfDodatok č. 1 zo dňa 19.01.2022 k dohode o dodávke stravy uzatvorená medzi živnostníkom Marke MARCIN HUMENÍK - Pohostinstvo a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 01.06.2020 / zverejnené dňa 19.01.2022

pdfZmluva o predaji a kúpe ojazdeného motorového vozidla uzavretý medzi súkromnou osobou a RSP ZBOR - STAV, s. r. o. zo dňa 13.01.2022 / zverejnené dňa 14.01.2022

 

Rok 2021

pdfDodatok č. 3 ku Zmluve o nájme dopravného prostriedku zo dňa 07.09.2019 uzatvorený medzi spoločnosťou FEBA PROJEKT s. r. o. a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. dňa 30.12.2021 / zverejnené 30.12.2021

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky Zmena stavby kina Slovan na bytový dom Vároš I. uzatvorená medzi registrovaným sociálnym podnikom ZBOR - STAV, s. r. o. a spoločnosťou PROFI STAV BARDEJOV s. r. o. zo dňa 08.03.2021 uzatvorený dňa 20.12.2021 / zverejnené dňa 20.12.2021

pdfZmluva o poskytovaní audítorských služiebe uzatvorená medzi spoločnosťou TPA, s.r.o. a RSP ZBOR - STAV, s. r. o. zo dňa 29.11.2021 / zverejnení 20.12.2021

pdfDohoda o ukončení Zmluvy o dielo ("BD na Budovateľskej ulici") uzatvorená medzi obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 30.11.2021 / zverejnené dňa 30.11.2021

pdfZmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci uzatvorená medzi Obcou Zborov a ZBOR-STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 29.10.2021 / zverejnené dňa 29.10.2021

pdfZmluva o dielo ("Kostol sv. Žofie Zborov – sanácia vlhkosti objektu") uzatvorená medzi obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 01.10.2021 / zverejnené 01.10.2021

pdfDohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku uzatvorená medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov a integračným podnikom ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 24.09.2021 / zverejnené dňa 24.09.2021

pdfZmluva o dielo (stavebné práce - Šerédiovský kaštieľ v obci Zborov) uzatvorená medzi obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV s.r.o., r.s.p. zo dňa 08.09.2021 /zverejnené dňa 08.09.2021

pdfZmluva o poskytnutí regionálneho príspevku uzatvorená medzi spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zo dňa 27.07.2021 / zverejnené 03.08.2021

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.07.2021 na výstavbu pozemnej komunikácie ku vzdelávacím a komunitným inštitúciám v obci Zborov uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 05.03.2021 / zverejnené dňa 29.07.2021

pdfZmluva o dodávke tovaru ("Novostavba MŠ v obci Zborov") uzatvorená medzi spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. a spoločnosťou Agro Ostrov, s. r. o. zo dňa 21.06.2021 / zverejnené 21.06.2021

pdfDodatok č. 1 zo dňa 17.06.2021 k MZ na výkon činnosti stavebného dozoru na stavbách Obnova kostola sv. Žofie a Hrad Zborov – Bašta juhozápadná II. (Polygonálna), Stavba hospodárska I. uzatvorenej medzi Obcou Zborov a registrovaným sociálnym podnikom ZBOR - STAV, s. r. o. dňa 02.03.2021 / zverejnené dňa 17.06.2021

pdfZmluva o dielo ("Novostavba Materskej školy v obci Zborov") uzatvorená medzi spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o, r. s. p, a spoločnosťou MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov: MBC s.r.o. zo dňa 02.06.2021 / zverejnené dňa 02.06.2021

pdfZmluva o dielo ("Bytový dom na Budovateľskej ulici") uzatvorená medzi Obcou Zborov a ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. uzatvorená dňa 27.05.2021 / zverejnené dňa 27.05.2021

pdfDohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku uzatvorená medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov a integračným podnikom ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 19.05.2021 / zverejnené dňa 20.05.2021

pdfZmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorená medzi spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o. a RSP ZBOR - STAV, s. r. o. zo dňa 16.04.2021 / zverejnené 23.04.2021

pdfDodatok č. 3 k Zmluve o dielo medzi Obcou Zborov a ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. na realizáciu stavby Zmena stavby kina Slovan na bytový dom Vároš I. zo dňa 27.02.2020 uzatvorený dňa 13.04.2021 / zverejnené dňa 13.04.2021

pdfNájomná zmluva na nástroje, stroje a prístroje (vodárske vybavenie) uzatvorená medzi Františkom Čupeľom a spoločnosťou RSP ZBOR - STAV, s. r. o. zo dňa 31.03.2021 / zverejnené dňa 07.04.2021

pdfDodatok č. 2 ku Zmluve o nájme dopravného prostriedku zo dňa 07.09.2019 uzatvorený medzi spoločnosťou FEBA PROJEKT s. r. o. a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. dňa 01.04.2021 / zverejnené 01.04.2021

pdfDohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku uzatvorená medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov a integračným podnikom ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 31.03.2021 / zverejnené dňa 01.04.2021

pdfDohoda o ukončení Dohody o započítaní investícií a nájomného na nebytový priestor v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 25.03.2021 / zverejnené dňa 25.03.2021

pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Zborov a ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. na realizáciu stavby - II. fáza rekonštrukcie pohostinstva zo dňa 25.03.2021 / zverejnené dňa 25.03.2021

pdfZmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky Zmena stavby kina Slovan na bytový dom Vároš I. uzatvorená medzi registrovaným sociálnym podnikom ZBOR - STAV, s. r. o. a spoločnosťou PROFI STAV BARDEJOV s. r. o. zo dňa 08.03.2021 / zverejnené dňa 08.03.2021

pdfZmluva o dielo na výstavbu pozemnej komunikácie ku vzdelávacím a komunitným inštitúciám v obci Zborov uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 05.03.2021 / zverejnené dňa 08.03.2021

pdfMandátna zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru na stavbách Obnova kostola sv. Žofie a Hrad Zborov – Bašta juhozápadná II. (Polygonálna), Stavba hospodárska I. uzatvorená medzi Obcou Zborov a registrovaným sociálnym podnikom ZBOR - STAV, s. r. o. zo dňa 02.03.2021 / zverejnené dňa 02.03.2021

pdfZmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom Novostavba Materskej školy v obci Zborov uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., registrovaný sociálny podnik zo dňa 26.02.2021, ktorá je realizovaná v rámci projektu "Novostavba Materskej školy v obci Zborov" s ITMS kódom 312061V760 financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje (výzva s kódom OPLZ-PO6-SC612-2018-1 zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít) / zverejnené dňa 28.02.2021

pdfDodatok č. 1 ku Zmluve o nájme dopravného prostriedku zo dňa 07.09.2020 uzatvorený medzi spoločnosťou FEBA PROJEKT s. r. o. a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. dňa 30.12.2020 / zverejnené 11.01.2021

Rok 2020

pdfDohoda o započítaní investícií a nájomného na nebytový priestor v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 29.12.2020 / zverejnené dňa 29.12.2020

pdfNájomná zmluva na nebytový priestor v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 29.12.2020 / zverejnené dňa 29.12.2020

pdfZmluva o dielo uzatvorená medzi Obcou Zborov a ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. na realizáciu stavby - I. fáza rekonštrukcie pohostinstva zo dňa 14.12.2020 / zverejnené dňa 14.12.2020

pdfPoistná zmluva č. 2407644232 (poistenie majetku a zodpovednosti za škodu) uzatvorená medzi spolčnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. a spoločnosťou Generali Poisťovňa, a. s. zo dňa 10.12.2020 / zverejnené 10.12.2020

pdfZmluva o poskytovaní účtovných služieb uzatvorená medzi spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. a spoločnosťou PEMTAX, s. r. o. zo dňa 18.11.2020 / zverejnené dňa 22.11.2020

pdfZmluva o dielo na výmenu poškodenej strechy na bytovom dome s 9 bytovými jednotkami na ulici Zákutie v obci Zborov uzatvorená medzi spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. a spoločnosťou KLAMPPLAST BJ, s. r. o. zo dňa 16.11.2020 / zverejnené dňa 16.11.2020

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 07.11.2020 na rekonštrukciu nebytových priestorov (bývalé pohostinstvo) v Dome služieb v Zborove uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 06.10.2020 / zverejnené dňa 07.11.2020

pdfDohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku uzatvorená medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov a integračným podnikom ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 06.11.2020 / zverejnené dňa 06.11.2020

pdfDohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partner verejného sektora uzatvorená medzi spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. a JUDr. Ivanom Savčákom zo dňa 06.11.2020 / zverejnené dňa 06.11.2020

pdfZmluva o dielo - výmena strechy na bytovom dome s 9 bytovými jednotkami na ul. Zákutie č. 656/61 - č. 656/59, 086 33 Zborov uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 30.10.2020 / zverejnené dňa 05.11.2020

pdfDodatok č. 2 k Zmluve o dielo medzi Obcou Zborov a ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. na realizáciu stavby Zmena stavby kina Slovan na bytový dom Vároš I. zo dňa 27.02.2020 uzatvorený dňa 05.10.2020 / zverejnené dňa 21.10.2020

pdfZmluva o dielo na rekonštrukciu nebytových priestorov (bývalého pohostinstva) v Dome služieb v Zborove uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 06.10.2020 / zverejnené dňa 06.10.2020

pdfKúpna zmluva na náradie a vybavenie uzatvorená medzi spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. a Ing. Rastislavom Feciľákom zo dňa 16.09.2020 / zverejnené dňa 16.09.2020

pdfDohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku uzatvorená medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov a integračným podnikom ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 09.09.2020 / zverejnené dňa 09.09.2020

pdfZmluva o nájme dopravného prostriedku uzatvorená medzi spoločnosťou FEBA PROJEKT s. r. o. a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 07.09.2020 / zverejnené dňa 07.09.2020

pdfZmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 28.08.2020 / zverejnené dňa 02.09.2020

pdfDodatok č.1 ku Zmluve o dielo zo dňa 30.07.2020 uzatvorený medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. uzatvorený 27.08.2020 / zverejnené dňa 27.08.2020

pdfZmluva o poskytnutí služieb na zabezpečenie procesného úkonu VO uzatvorená medzi živnostníkom Ing. Andrej Gajdoš a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. uzatvorená dňa 26.08.2020 / zverejnené dňa 26.08.2020

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Flexibiznis účtu uzatvorená medzi Všeobecná úverová banka, a.s. a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o. zo dňa 31.10.2019 uzatvorený dňa 10.08.2020 / zverejnené 10.08.2020

pdfZmluva o dielo na rekonštrukciu miestneho rozhlasu (1. až 3. etapa) uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 30.07.2020 / zverejnené dňa 07.08.2020

pdfZmluva o dielo na rekonštrukciu častí Zdravotného strediska v Zborove uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 30.07.2020 / zverejnené dňa 07.08.2020

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o dielo na rekonštrukciu lekárne v Zdravotnom stredisku v Zborove uzatvorenej medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 26.06.2020 uzatvorený dňa 08.07.2020 / zverejnené dňa 08.07.2020

pdfZmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany uzatvorená medzi živnostníkom Štefan Gall - ABT a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p, uzatvorená dňa 01.07.2020 / zverejnené dňa 01.07.2020

pdfZmluva o dielo na rekonštrukciu lekárne v Zdravotnom stredisku v Zborove uzatvorená medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 26.06.2020 / zverejnené dňa 26.06.2020

pdfDohoda o dodávke stravy uzatvorená medzi živnostníkom Marke MARCIN HUMENÍK - Pohostinstvo a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p. zo dňa 01.06.2020 / zverejnené dňa 01.06.2020

pdfDodatok č. 1 k Zmluve o dielo medzi Obcou Zborov a ZBOR - STAV, s. r. o. na realizáciu stavby Zmena stavby kina Slovan na bytový dom Vároš I. zo dňa 27.02.2020 uzatvorený dňa 23.04.2020 / zverejnené dňa 23.04.2020

pdfZmluva o dielo medzi Obcou Zborov a ZBOR - STAV, s. r. o. na realizáciu stavby Zmena stavby kina Slovan na bytový dom Vároš I. uzatvorená dňa 27.02.2020 / zverejnené dňa 27.02.2020

pdfZmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá medzi Obcou Zborov a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o. zo dňa 02.01.2020 / zverejnené dňa 02.01.2020

Rok 2019

pdfZmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Flexibiznis účtu uzatvorená medzi Všeobecná úverová banka, a.s. a spoločnosťou ZBOR - STAV, s. r. o. zo dňa 31.10.2019 / zverejnené 31.10.2019

Faktúry 

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Účtovné závierky    

Roky 2019 - 2021

Úspešne realizované projekty

Rok 2022

 • ... práve sa pripravuje ... 

Rok 2021

 • výstavba nájomného bytového domu Vároš I. 
 • rekonštrukcia nebytových priestorov v TJ Magura Zborov (objekt pohostinstva) 
 • činnosť stavebného dozoru pri obnove kostola sv. Žofia a Zborovského hradu 
 • rekonštrukcia vybraných stavebných objektov na ČOV Zborov
 • zimná údržba miestnych komunikácií
 • letná kosba a údržba zelene
 • opravy obecného bytového fondu
 • novostavba materskej škôlky a rekonštrukcia miestsnych komunikácií
 • rekonštrukcie exteriéru a interiéru školských zariadení
 • rekonštrukcia stavieb na miestnom vodovodnom systéme

Rok 2020

 • rekonštrukcia chodieb, vstupného vestibulu a pivničných priestorov Kultúrneho domu v Zborove
 • rekonštrukcia nebytových priestorov v Dome služieb v Zborove (bývalý kozmetický salón, bývalé pohostinstvo)
 • rekonštrukcia nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v Zborove (lekáreň, cukráreň, kaderníctvo, skladové priestory)
 • rekonštrukcia strechy na bytovom dome s 9-timi bytovými jednotkami na ul. Zákutie
 • kosba verejných priestranstiev v obci Zborov
 • zimná údržba verejných priestranstiev v obci Zborov
 • preventívne protipovodňové opatrenia na vodných tokoch v obci Zborov
 • rekonštrukcia miestneho rozhlasu v obci Zborov
 • výstavba nájomnej bytovky Vároš I.
Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.