Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok František a zajtra Viera
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva : (zvolení v komunálnych voľbách 10.11.2018) 

 6-DSC 0612

1. Ing. Miroslav Balon  - nezávislý 

- člen Rady školy pri Spojenej škole Zborov

- člen OR

- predseda komisie na riešenie sťažností

 

 2-DSC 0602

2. Ing. Eduard Dvorščák -  SNS

- predseda komisie pre životné prostredie

 5-DSC 0607

3. Slavomír Geffert -  nezávislý

- predseda komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a riešenie rómskej promeblematiky

DSC08962

4. Andrej Horbaj - SMER-SD

- predseda komisie bytovej, výstavby, územného plánovania a verejného poriadku

 9-DSC 0617

5. Rastislav Juraši -  KDH

- zástupca starostu

- predseda komisie pre kultúru a cestovný ruch

- člen OR

 

 7-DSC 0613

6. Mária Kaňuchová - DOMA DOBRE

- predseda komisie finančnej, majetkovej a pre podnikteľskú činnosť

 8-DSC 0616

7. JUDr. Marek Kuruc - nezávislý

- člen Rady školy pri Spojenej škole Zborov

- člen OR

- predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára

 1-DSC 0599

8. Mgr. Matúš Minčák - SaS

 - predseda komisie pre šport a voľnočasové aktivity

 3-DSC 0603

9. Marián Štefurik - KDH

- člen Rady školy pri Spojenej škole Zborov

- predseda komisie pre školstvo, vzdelávanie, výchovu a mládež

 

 

Členovia obecnej rady - ( zvolení na 1.zasadnutí OZ, konanom dňa 09.12.2018 )

1. Ing. Miroslav Balon

2. Rastislav Juraši

3. JUDR. Marek Kuruc

 

Komisie obecného zastupiteľstva:

 

Komisia finačná, majetková a pre podnikateľskú činnosť

Predseda : Mária Kaňuchová

Tajomník : Janka Bukovská

Člen: Ing. Maroš Feckanin
  František Mišek
  Ing. Renáta Kurucová

Komisia pre kultúru a cestovný ruch

Predseda : Rastislav Juraši

Tajomník : Mgr. Ivana Majcherová

Člen: Valéria Bodíková
  Bc. Mária Geffertová
  Daniela Feckaninová

Komisia pre školstvo, vzdelávanie, výchovu a mládež 

Predseda : Marián Štefurik

Tajomník : Mária Slosarčíková

Člen: PaedDr. Martina Zajacová
  Mgr. Iveta Karaffová
  PaedDr. Anna Žáková

Komisia pre šport a voľnočasové aktivity

Predseda : Mgr. Matúš Minčák

Tajomník : Mgr. Ivana Majcherová

Člen: Milan Hudák
  Miroslav Ferenc
  Dušan Velgos

Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a riešenie rómskej problematiky

Predseda : Slavomír Geffert

Tajomník :  Mgr. Katarína Niemašíková

Člen: Mgr. Jaroslava Chmurovičová
  Mgr. Andrea Guláková
  Martin Sivák

Komisia bytová, výstavby, územného plánovania a verejného poriadku

Predseda : Andrej Horbaj

Tajomník : Milan Sliva

Člen: Ing. Juraj Čobej
  Peter Mikita
  Marián Štefurik, st.

Komisia pre životné prostredie 

Predseda: Ing. Eduard Dvorščák

Tajomník: Ing. Pavol Bašista

Člen: Ing. Karol Krajník
  Mgr. Stanislav Kowalski
  Ing. Štefan Šoltys

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného funkcionára

Predseda : JUDr. Marek Kuruc

Tajomník: Dana Kovaľová

Člen: Ing. Eduard Dvorščák
  Mgr. Matúš Minčák
  Mária Kaňuchová
  Rastislav Juraši

Komisia pre riešenie sťažností

Predseda:Ing. Miroslav Ballon

Tajomník: Dana Kovaľová

Člen: JUDr. Marek Kuruc
  Ing. Pavol Humeník
  Mgr. Jaroslav Chmurovič

Škodová komisia:    

              

Povodňová / havaríjna / komisia :