Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Albín a zajtra Anežka
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Organizačná štruktúra

Starosta obce - Mgr. Ján Šurkala, PhD.

Vo funkcii od 09.decembra 2018.

 4-DSC 0606

 

 

Zástupca starostu:                            Mgr. Slavomír Geffert

Kontrolór obce :                                Ing. Ferdinand Exner

Riaditeľka Spojenej školy :              PaedDr. Gabriela Hurajová 

 

ZAMESTNANCI OBECNÉHO ÚRADU V ZBOROVE :

Finančné oddelenie :

Janka Bukovská                  - vedúca finančného oddelenia

                                            - financie a rozpočtovníctvo

                                            - mzdy

                                            - účtovníctvo

 

Ing. Renáta Kurucová          - financie a rozpočtovníctvo

                                            - účtovníctvo

                                            - evidencia majetku

                                            - dokladová inventarizácia                                         

 

Mgr. Júlia Geciová              - dane a poplatky

                                           - pokladňa

 

Mgr. Ivana Majcherová       - pokladničná a ekonomická agenda

                                           - evidencia majetku 

                                           - inventarizácia majetku

 

Jozef Orenič                     -  hospodársko – správna činnosť - skladník 

 

Oddelenie vnútornej správy :

 

Janka Bukovská                  - organizačno-právne a správne veci

                                            - osvedčovanie listín a podpisov na listinách 

                                   

Mgr. Ivana Majcherová       - sekretariát starostu

                                           - koordinácia a administratívna prírava volieb, referenda alebo miestného hlasovania

                                           - registratúrny, skartačný a archivačný poriadok obce

                                           - podateľňa OcÚ

                                           - povolenia na ambulantný predaj

                                           - vyhotovenia zápisníc z rokovaní OR a OZ

                                           - evidencia hrobových miest 

 

Mária Slosarčíková           - matrika, práca s programom CISMA

                                         - sociálna starostlivosť        

                                         - evidencia obyvateľstva, REGOB, CO (centrálna ohlasovňa) a RA (register adries)

                                         - osvedčovanie listín a podpisov na listinách 

 

Jana Kanská                    - hospodársko – správna činnosť

 

Jozef Orenič                   - správca pohrebiska

                                        - koordinátor MOS                                       

 

Ing. Pavol Bašista             - odpadové hospodárstvo

                                         - doprava

 

Ing. Martina Lenková          - odpadové hospodárstvo

 

Veléria Bodíková                - refrent pre kontakt s verejnosťou 

 

Mgr. Radoslav Slovík, MBA      - vypracovanie projektov na rozvoj kultúrneho života obce a ich riadenie           

Ing. Miroslava Tribulová           - vypracovanie projektov na rozvoj kultúrneho života obce a ich raidenie

RNDr. Edita Maxinová             - vypracovanie projektov na rozvoj kultúrneho života obce a ich riadenie

 

Stavebné oddelenie :

 

Ing. Mgr. Marieta Pisanský Buryová          - stavebný úrad

                                                                  - vydávanie územných rozhodnutí podľa stavebného zákona 

                                                                  - prijímanie ohlásení

                          

Ing. Pavol Bašista                                      - vodné hospodárstvo, kanalizácia a ČOV

                                                                  - výmena a odpočet vodomerov

                                                                  - bytové a nebytové hospodárstvo

 

Ing. Martina Lenková                                - bytové a nebytové hospodárstvo

                                                                 

Štefan Fintor                                             - koordinátor MOS

                                                                 - vodovodu, kanalizácia a ČOV /údržba a kontrola/

                                                                 - doprava      

                             

Peter Sedlák                                            - vodovodu, kanalizácia a ČOV /údržba a kontrola/

                                                                - verejné osvetlenie a rozhlas /údržba a oprava/

                                                                - údržbár

 

Bohuš Cina                                             - vodovodu, kanalizácia a ČOV /údržba a kontrola/

 

Oddelenie kultúry :

 

Janka Bukovská                    - organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí

 

Valéria Bodiková                  - kronikárka

                                            - šéfredaktorka občasníka Zborovčan

                                            - príprava propagačných materiálov obce

                                            - organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí

 

Mgr. Ivana Majcherová        - správa a aktualizácia web stránky obce

                                            - organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí

                                            - príprava propagačných materiálov obce  

 

Mária Demkovičová             - správa obecnej knižnice 

 

Terénna sociálna práca

Mgr. Andrea Guláková

Eva Cinová

Margita Ferencová

 

Miestná občianska poriadková služba

Marián Cina

Adriána Cinová

Marek Ferenc

Miroslav Ferenc

Peter Miko

Róbert Sivák

Peter Vizváry

 

Komunitné centrum Zborov

 

 

 

Projekt Podpora a rozvoj aktivít s rómskou komunitou v Zborove

Mgr. Katarína Niemašíková

Božena Siváková

 

 Aktuálny stav k 01.10.2023

pdfPoverenie zástupcu starostu v súlade s § 13b zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.