Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Vieroslava a zajtra Benjamín
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Územný plán obce Zborov

pdfÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZBOROV - záväzná časť územného plánu

pdfÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZBOROV - riešenie územného plánu

pdfÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZBOROV - vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárské účely

Grafické podklady:

pdfÚzemný plán obce - v.č. 1

pdfÚzemný plán obce - v.č. 2

pdfÚzemný plán obce - v.č. 3

pdfÚzemný plán obce - v.č. 4

pdfÚzemný plán obce - v.č. 5

pdfÚzemný plán obce - v.č. 6

pdfÚzemný plán obce - v.č. 7

pdfÚzemný plán obce - schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

 

ZMENY A DOPLNKY Č.1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ZBOROV

pdfZmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Zborov

pdfZmeny a doplnky č.1 ÚPN O Zborov - Záväzná časť územného plánu plné znenie (s vyznačenými zmenami a doplnkami)

pdfZmeny a doplnky č.1 ÚPN O Zborov - vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepoľnohospodárské účely

Grafické podklady:

pdfZmeny a doplnky č.1 ÚPN O Zborov - v.č.1

pdfZmeny a doplnky č.1 ÚPN O Zborov - v.č.2

pdfZmeny a doplnky č.1 ÚPN O Zborov - v.č.3

pdfZmeny a doplnky č.1 ÚPN O Zborov - v.č.4

pdfZmeny a doplnky č.1 ÚPN O Zborov - v.č.5

pdfZmeny a doplnky č.1 ÚPN O Zborov - v.č.6

pdfZmeny a doplnky č.1 ÚPN O Zborov - v.č.7

pdfZmeny a doplnky č.1 ÚPN O Zborov - schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

 

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ZBOROV

pdfÚzemnoplánovacia dokumentácia ZMENY A DOPLNKY č. 2/2021 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ZBOROV Návrh na prerokovanie podľa § 22 s.z.

Grafické podklady:

pdfZmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Zborov - v. č. 1

pdfZmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Zborov - v. č. 2

pdfZmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Zborov - v. č. 3

pdfZmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Zborov - v. č. 4

pdfZmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Zborov - v. č. 5

pdfZmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Zborov - v .č. 6

pdfZmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Zborov - v. č. 7