Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Albín a zajtra Anežka
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Stručná história MS Zborovčan

Činnosť Matice slovenskej od jej založenia až do roku 1948 bola veľmi aktívna. Po roku 1948 bola jej činnosť mocensky likvidovaná. 27.6.1968 bol vydaný nový zákon SNR, ktorý postavil Maticu slovenskú na pôvodný piedestál.

Matičné hnutie sa šírilo po Slovensku ako lavína. Slováci mali elán, odvahu i chuť začať s obrodou našich národných dejín a tradícií. Na udalosti pri zrode spoločnosti v roku 1968 bola odozva i v našej obci. Bol založený Miestny odbor Matice slovenskej, pri ktorom začal tiež pôsobiť mužský spevácky zbor.
Zbor založil pán František Letnický. Spolu s nadšencami pre dobrú slovenskú vec začali nacvičovať slovenské hymnické, národné a ľudové piesne.
Keďže speváci boli pri zrode spevokolu a mali ochotu pracovať v zbore, zbor mal pred sebou dobrú budúcnosť... Spevokol mal asi 20 členov – boli to dospelí muži – amatéri. Stretávali sa v ňom muži rôznych povolaní a to jedenkrát týždenne v budove školy. Skúšky boli každú nedeľu po prvej sv. omši. Nácvik trval dve hodiny.
Prvýkrát sa mužský matičný spevokol predstavil na Hornošarišských slávnostiach v Raslaviciach v roku 1969. Toto vystúpenie prijali diváci s veľkým úspechom. Neskôr sa účinkovalo na rôznych slávnostiach v obci i okrese, na pohreboch aj svadbách.
Spevokol v tom istom zložení spieval aj v kostole chrámové piesne, ale tu pod taktovkou Jozefa Vaška.
V sedemdesiatych rokoch sa začala prejavovať „normalizácia“. Každý člen zboru cítil, že pracuje na vlastnú zodpovednosť. Nemalo to dobrý vplyv na spevákov. Aj prirodzený úbytok v spevokole- jeden ochorel, ďalší zomrel - spôsobil prerušenie činnosti zboru.
Pán Letnický spomína na tento čas, hlavne na úpravu ľudovej piesne Vojak od Kežmarku, na ktorej veľmi dlho pracoval. Ale táto pieseň sa dostala do repertoáru až po obnovení činnosti spevokolu v roku 1990.
Hneď v prvých mesiacoch v roku 1990 sa v obci obnovuje činnosť Matice slovenskej na podnet Okresného výboru Matice slovenskej za účinnej pomoci p. Metoda Kaľavského, a tým aj činnosť spevokolu znova pod vedením p. Letnického.
Prvé vystúpenie obnoveného 30 členného mužského matičného spevokolu bolo veľmi dojímavé a malo veľký úspech. Konalo sa 20. mája 1990 na obnovujúcom zhromaždení Matice slovenskej v Zborove.
V rokoch 1990-1995 naštudoval spevokol vyše 80 piesní a vystupoval pri rôznych príležitostiach.
Od roku 1993 sa zbor rozšíril o ženské hlasy. Z rodinných a zdravotných dôvodov zakladateľ Zborovčana odovzdáva v roku 1997 dirigentskú paličku Dr. Miroslavovi Micenkovi.
Spevokol pod vedením účinkuje už aj v zahraničí v susednom Poľsku – v Krakowe, Krzywzcy, Wysovej, Rope a Zdyni.
S Chórom Albertinum z Krakowa zbor nadviazal priateľský a družobný vzťah, čo sa odzrkadlilo aj vo významných zájazdoch. A to vďaka p. Jozefovi Radzikowi, ktorý bol iniciátorom družby.
Na jednotné ošatenie členov spevokolu prispela Matica slovenská Martin a početní sponzori z radov podnikateľov.
Štedrí sponzori pomohli i pri vydaní prvého CD po názvom: Missa pastoralis, na ktorom dominuje vianočná omša a koledy.
Druhé CD Zborovčan vydáva v roku 2004 pod názvom Hoj, vlasť moja, na ktorom sú hymnické, národné, cirkevné, ľudové i umelé piesne.
Spevokolu sa v roku 2005 naplnil sen, keď počas zájazdu po Taliansku zaspieval na námestí svätého Petra v Ríme pápežovi počas jeho generálnej audiencii .

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.