Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Miroslav a zajtra Vieroslava
Slovak English German Italian Polish Russian
Zmenšiť písmo Predvolené písmo Zväčšiť písmo
Obec Zborov, Zborovský hrad

Záverečný účet

rok 2018

pdfZáverečný účet Obce Zborov za rok 2018

pdfHodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce podľa programov k 31.12.2018

rok 2017

pdfZáverečný účet obce Zborov za rok 2017

pdfHodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce podľa programov k 31.12.2017

pdfMonitorovacia správa o plnení rozpočtu obce podľa programov k 30.06.2017

pdfRozbor hospodárenia obce zborov k 30.06.2017

rok 2016

pdfZáverečný účet obce Zborov za rok 2016

pdfHodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce podľa programov k 31.12.2016

pdfMonitorovacia-sprava o plnení rozpočtu obce podľa programov k 30.6.2016

pdfRozbor hospodárenia obce Zborov k 30.6.2016

rok 2015

pdfZáverečný účet obce Zborov za rok 2015

pdfHodnotiaca sprava o plnení rozpočtu obce Zborov podľa programov k 31.12.2015

pdfMonitorovacia správa o plnení rozpočtu obce podľa programov k 30.6.2015

rok 2014

pdfZáverečný účet obce Zborov za rok 2014

pdfHodnotiaca správa o plnení rozpočtu výdavkov obce podľa programov za rok 2014

pdfMonitorovacia správa o plnení rozpočtu obce podľa programov k 30.6.2014

pdfRozbor hospodárenia obce Zborov k 30.6.2014

rok 2013

pdfZáverečný účet obce Zborov za rok 2013

pdfPlnenie rozpočtu výdavkov podľa programov k 31.12.2013

pdfPlnenie rozpočtu výdavkov podľa programov k 30.6.2013

pdfHodnotiaca správa o plnení rozpočtu výdavkov obce podľa programov za rok 2013

pdfMonitorovacia správa o plnení rozpočtu obce podľa programov k 30.6. 2013

pdfRozbor hospodárenia obce Zborov k 30.6.2013

rok 2012

pdfZáverečný účet obce Zborov za rok 2012

pdfPlnenie rozpočtu výdavkov podľa programov k 31.12.2012

pdfHodnotiaca správa o plnení rozpočtu výdavkov obce podľa programov za rok 2012

pdfMonitorovacia správa o plnení rozpočtu obce podľa programov k 30.6.2012

pdfRozbor hospodárenia obce Zborov k 30.6.2012

pdfZáverečný účet obce Zborov za rok 2012 - súvaha

pdfZáverečný účet obce Zborov za rok 2012-výkaz ziskov a strát

pdfZáverečný účet obce Zborov za rok 2012-poznámky, textová časť

pdfZáverečný účet obce Zborov za rok 2012-poznámky tabuľková časť

rok 2011

pdfZáverečný účet obce Zborov za rok 2011

pdfPlnenie rozpočtu obce podľa programov k 31.12.2011

pdfHodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce podľa programov za rok 2011

rok 2010

pdfZáverečný účet obce Zborov za rok 2010

pdfMonitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu obce Zborov k 30.6.2010

pdfMonitorovacia správa obce Zborov za rok 2010-tabuľka

pdfHodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce podľa programov za rok 2010

pdfRozbor hospodárenia obce Zborov podľa rozpočtovej klasifikácie k 30.6.2010

rok 2009

pdfZáverečný účet obce Zborov za rok 2009

pdfHodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce podľa programov za rok 2009

pdfMonitorovacia správa o plnení Programového rozpočtu obce k 30.6.2009

pdfMonitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6.2009-tabuľka

pdfPrehľad hospodárenia obce Zborov za I. polrok 2009 podľa rozpočtovej klasifikácie

2008

pdfRozbor hospodárenia obce Zborov za rok 2008