Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Zdenko a zajtra Gabriela
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Záverečný účet

rok 2022

pdfMonitorovacia správa o plnení rozpočtu obce podľa programov k 30.06.2022

rok 2021

pdfZáverečný účet obce Zborov za rok 2021

pdfHodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce podľa programov k 31.12.2021

pdfPoznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2021

pdfPoznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2021-tabuľky

pdfMonitorovacia správa o plnení rozpočtu obce podľa programov k 30.06.2021

rok 2020

pdfZáverečný úcet obce Zborov za rok 2020

pdfHodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce podľa programov k 31.12.2020

pdfPoznámky individuálne účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020

pdfPoznámky individuálne účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 - tabuľky

rok 2019

pdfZáverečný účtu Obce Zborov za rok 2019

pdfHodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce podľa programov k 31.12.2019

rok 2018

pdfZáverečný účet Obce Zborov za rok 2018

pdfHodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce podľa programov k 31.12.2018

rok 2017

pdfZáverečný účet obce Zborov za rok 2017

pdfHodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce podľa programov k 31.12.2017

pdfMonitorovacia správa o plnení rozpočtu obce podľa programov k 30.06.2017

pdfRozbor hospodárenia obce zborov k 30.06.2017

rok 2016

pdfZáverečný účet obce Zborov za rok 2016

pdfHodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce podľa programov k 31.12.2016

pdfMonitorovacia-sprava o plnení rozpočtu obce podľa programov k 30.6.2016

pdfRozbor hospodárenia obce Zborov k 30.6.2016

rok 2015

pdfZáverečný účet obce Zborov za rok 2015

pdfHodnotiaca sprava o plnení rozpočtu obce Zborov podľa programov k 31.12.2015

pdfMonitorovacia správa o plnení rozpočtu obce podľa programov k 30.6.2015

rok 2014

pdfZáverečný účet obce Zborov za rok 2014

pdfHodnotiaca správa o plnení rozpočtu výdavkov obce podľa programov za rok 2014

pdfMonitorovacia správa o plnení rozpočtu obce podľa programov k 30.6.2014

pdfRozbor hospodárenia obce Zborov k 30.6.2014

rok 2013

pdfZáverečný účet obce Zborov za rok 2013

pdfPlnenie rozpočtu výdavkov podľa programov k 31.12.2013

pdfPlnenie rozpočtu výdavkov podľa programov k 30.6.2013

pdfHodnotiaca správa o plnení rozpočtu výdavkov obce podľa programov za rok 2013

pdfMonitorovacia správa o plnení rozpočtu obce podľa programov k 30.6. 2013

pdfRozbor hospodárenia obce Zborov k 30.6.2013

rok 2012

pdfZáverečný účet obce Zborov za rok 2012

pdfPlnenie rozpočtu výdavkov podľa programov k 31.12.2012

pdfHodnotiaca správa o plnení rozpočtu výdavkov obce podľa programov za rok 2012

pdfMonitorovacia správa o plnení rozpočtu obce podľa programov k 30.6.2012

pdfRozbor hospodárenia obce Zborov k 30.6.2012

pdfZáverečný účet obce Zborov za rok 2012 - súvaha

pdfZáverečný účet obce Zborov za rok 2012-výkaz ziskov a strát

pdfZáverečný účet obce Zborov za rok 2012-poznámky, textová časť

pdfZáverečný účet obce Zborov za rok 2012-poznámky tabuľková časť

rok 2011

pdfZáverečný účet obce Zborov za rok 2011

pdfPlnenie rozpočtu obce podľa programov k 31.12.2011

pdfHodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce podľa programov za rok 2011

rok 2010

pdfZáverečný účet obce Zborov za rok 2010

pdfMonitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu obce Zborov k 30.6.2010

pdfMonitorovacia správa obce Zborov za rok 2010-tabuľka

pdfHodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce podľa programov za rok 2010

pdfRozbor hospodárenia obce Zborov podľa rozpočtovej klasifikácie k 30.6.2010

rok 2009

pdfZáverečný účet obce Zborov za rok 2009

pdfHodnotiaca správa o plnení rozpočtu obce podľa programov za rok 2009

pdfMonitorovacia správa o plnení Programového rozpočtu obce k 30.6.2009

pdfMonitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6.2009-tabuľka

pdfPrehľad hospodárenia obce Zborov za I. polrok 2009 podľa rozpočtovej klasifikácie

2008

pdfRozbor hospodárenia obce Zborov za rok 2008