Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Albín a zajtra Anežka
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Komunitné centrum Zborov

Komunitné centrum Zborov

Operačný program Ľudské zdroje

 

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

 

  • Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom výstavby komunitného centra v obci zlepšiť prístup jej obyvateľstva, najmä marginalizovanej skupiny rómskej komunity k sociálnej infraštruktúre. Výstavba komunitného centra ako neutrálneho priestoru, ktorý je dostupný a otvorený pre akúkoľvek cieľovú skupinu, má svojím nediskriminujúcim prístupom, širokou škálou poskytovaných sociálnych služieb i ďalších aktivít a činností napomôcť k riešeniu ťaživých sociálnych problémov jednotlivcov, či celých skupín obyvateľstva Zborova.

 

Obdobie realizácie: 9/2016 - 12/2019

 

Celková výška oprávnených výdavkov: 322 891 EUR

Maximálna výška NFP: 306 746,45 EUR

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.skwww.minv.sk

 

 oplzeu na sirku

logo ministerstvo vnutra

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.