Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Oldrich a zajtra Barbora
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Miestna občianska poriadková služba – Zborov II.

Miestna občianska poriadková služba – Zborov II.

Operačný program Ľudské zdroje

 

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond

Prioritná os: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

  • Hlavným cieľom projektu je zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť ľudí žijúcich v prostredí marginalizovanej rómskej komunity poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Zborov. Ďalšími cieľmi je podpora komunitného života, zníženie páchania protispoločenského konania, zvýšenie bezpečnosti, ochrana majetku a verejného poriadku v obci Zborov a podpora integrácie príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity z obce.
  • Prostredníctvom projektu bude zabezpečené pokračovanie aktivít miestnej poriadkovej občianskej služby v počte 4 členov. Všetci MOPS sú príslušníkmi MRK, v rámci výkonu občianskej hliadky sa zvýši zamestnanosť MRK.

 

Obdobie realizácie: 7/2019 - 6/2021

 

Celková výška oprávnených výdavkov: 98 762,94 EUR

Maximálna výška NFP: 93 824,79 EUR

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.skwww.minv.sk

 

 oplzeu na sirku

logo ministerstvo vnutra