Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Zdenko a zajtra Gabriela
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Podpora a zachovanie včelárstva v obci Zborov

Podpora a zachovanie včelárstva v obci Zborov

Prešovský samosprávny kraj

Výzva PREDSEDU Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020

 

Program 2: Kultúra

Podprogram 2.2: bežné (neinvestičné) výdavky

 

  • V rámci projektu bol zriadený ukážkový včelín, ktorý bude slúžiť na prezentáciu a náučno-osvetové aktivity miestnych včelárov určené pre širokú verejnosť, so špecifickým zameraním na deti predškolského a školského veku. V rámci projektu je naplánovaná aktívna spolupráca so Spojenou školou v Zborove, ktorej žiaci a učitelia sa budú podieľať na plánovaných vzdelávacích aktivitách. Zároveň bude v priestore vytvorenej záhrady umiestnená aj prezentácia historických typov úľov, ktorá bude dokumentovať vývoj včelárstva na území horného Šariša. Na mieste boli osadené informačné tabule, ktoré slúžia na edukačné účely.

 

Obdobie realizácie: 1. 8. 2020 - 31. 10. 2020

 

Výška schválenej dotácie: 2 500 EUR

PSK logo