Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Zdenko a zajtra Gabriela
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Miestna občianska poriadková služba – Zborov I.

Miestna občianska poriadková služba – Zborov I.

Operačný program Ľudské zdroje

 

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond

Prioritná os: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

  • Hlavným cieľom projektu je zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť ľudí žijúcich v prostredí marginalizovanej rómskej komunity poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Zborov. Ďalšími cieľmi je podpora komunitného života, zníženie páchania protispoločenského konania, zvýšenie bezpečnosti, ochrana majetku a verejného poriadku v obci Zborov a podpora integrácie príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity z obce.
  • Prostredníctvom projektu bude zabezpečená aktivita miestnej poriadkovej občianskej služby v počte 4 členov. Všetci MOPS sú príslušníkmi MRK, v rámci výkonu občianskej hliadky sa zvýši zamestnanosť MRK.

 

Obdobie realizácie: 11/2017 - 9/2019

 

Celková výška oprávnených výdavkov: 50 402,70 EUR

Maximálna výška NFP: 47 882,56 EUR

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.skwww.minv.sk

 

 oplzeu na sirku

logo ministerstvo vnutra