Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Izabela a zajtra Radúz
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Vzácny klenot Zborova sa otvára po viac ako 100 rokoch

20220320 150104Obec Zborov zahájila novú etapu života vzácneho klenotu – kostola sv. Žofie otváracím koncertom, ktorý sa konal pri príležitosti ukončenia komplexnej obnovy po viac ako storočí. Jedinečný sakrálny objekt, pochádzajúci zo 17. storočia, pôvodne tvoril súčasť rozsiahleho rákocziovského kaštieľa, no v roku 1914 vyhorel. Odvtedy kostol chátral a občasne podstúpil záchranné alebo konzervačné stavebné zásahy.

V roku 2019 sa však začal realizovať poľsko-slovenský cezhraničný projekt. Rekonštrukcia kostola sv. Žofie predstavovala najväčšiu časť nákladov z približne 560 000 eur, ktoré získala zborovská samospráva z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Z externých zdrojov boli financované aj konzervačno-stavebné práce časti Zborovského hradu a uskutočnili sa 4 remeselné jarmoky.

Výnimočnosť otváracej slávnosti zvýraznila svetová premiéra pôvodnej kompozície „Kvinteto pre krídlovku a sláčikové kvarteto“ inšpirovanej práve osudom kostola sv. Žofie, ktorej autorom je Zborovčan Jaroslav Janek. Interpretáciu komornej hudby prednieslo hudobné teleso Quinteto sub centum tiliis (Kvinteto pod sto lipami) pomenované po pravouhlej aleji 100 Rákociho líp, dnes už zaniknutej zborovskej dominante. Ďalším spestrením bolo vystúpenie Matičného spevokolu Zborovčan pod vedením dirigenta Miroslava Micenka po prvýkrát v novej zostave. Rozšírený zbor vystihol ducha poľsko-slovenskej spolupráce v podobe nádherného prednesu piesní oboch partnerských krajín. Záver koncertu patril originálnym a intímnym autorským textom Kataríny Koščovej s hudobným doprovodom klaviristu Daniela Špinera. Hudba inšpirovaná štýlom ako je šansón, jazz a folk v kombinácii s motívmi slovenskej ľudovej tradície rozcitliveli prítomných hostí a oslovili aj náročných divákov.

Podujatie ukázalo potenciál priestoru, ktorý bude poskytovať zázemie na koncerty, výstavy, ako aj na premietanie filmov. „Možno i nejaké kongresy, zasadnutia, obecné akcie takého slávnostného charakteru, plánujeme sem presunúť aj sobášnu sieň, čiže civilné sobáše sa tu budú odohrávať," ako povedal starosta obce Zborov Ján Šurkala. A rovnako rozvíjať ďalšiu kultúrno-spoločenskú činnosť na úrovni cezhraničnej partnerskej spolupráce potvrdil
v príhovore wójt gminy Ropa Karol Górski.

Projekt "Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí" je výsledkom spoločnej spolupráce samospráv v Rope (PL) a Zborove (SK), ako aj lokálnych partnerských inštitúcií – Nadácia "Szlachetne zdrowie...", pravoslávne centrum milosrdenstva przemysko-nowosądeckej diecézy „ELEOS" a Ekonomická univerzita v Krakove. Dlhodobým výsledkom poľsko-slovenskej spolupráce má byť rozvoj prihraničného regiónu a obroda tradičných duchovných hodnôt

Projekt podporil z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja v rámci programu Výzva pre Región 2019.

kolektív OcÚ Zborov

20220320 145909

 

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.