Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Vieroslava a zajtra Benjamín
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Neaktuálne VZN

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Zborov

pdfVZN 4/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školský zariadení zriadených na území obce Zborov

pdfDoplnok č.1 k VZN č.1/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Zborov, ktorej zriaďovateľom je obec Zborov

docvzn-2009-1.doc

pdfVšeobecne záväzné nariadenie č.2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Zborov

pdfDoplnok č. 6 k VZN č. 2/2009 o príspevkoch v školských zariadeniach

pdfDoplnok č.5 k VZN č.2/2009 o príspevkoch v školských zariadeniach

pdfDODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zborov č. 5/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Zborov

pdfVZN č.3/2009 o prideľovaní nájomných bytov a úprave nájmu v nájomných bytoch obstaraných z prostriedkov obce a s prostriedkov štátu

pdfVZN č. 4/1992 o podmienkach chovu domácich a úžitkových zvierat v kat. území obce Zborov

pdfDodatok č. 10 k VZN o miestach a plochách na vylepovanie plagátov v čase volebnej kampane na území obce Zborov

docVZN č.5/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ a školských zaradení

pdfDodatok č.9 o miestach na vylepovanie volebných plagátov

docVZN č.3/2011 o odpadoch na rok 2012

docDoplnok č.1 k VZN č.6/2009 o miestnych daniach

docVZN č.4/2011 o dani z nehnuteľnosti na rok 2012

docVZN č,3/2010 o dani z nehnuteľnosti na rok 2011 

docVZN č.2/2010 o odpadoch na rok 2011

docVZN č.4/2010 - dotácia na mzdy a prevádzku MŠ na rok 2011

docDoplnok č.2 k VZN č.2/2009 o príspevkoch v školských zariadeniach

docDodatok č.7 k VZN o miestach a plochách na vylepovanie volebných plagátov v Obci Zborov

docDoplnok č.1 k VZN 2/2009 o príspevkoch v školských zariadeniach

docVZN č. 7/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území Obce Zborov na rok 2010 

docVZN č.6/2009 o miestnych daniach na rok 2010

docVZN Obce Zborov č.5/2009 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2010 

docDoplnok č.5 k VZN o miestach a plochách na vylepovanie volebných plagátov v Obci Zborov

docVZN Obce Zborov č.4/2008 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2009

docVZN Obce Zborov o miestnych daniach na kalendárny rok 2009

 docVZN o odpadoch na rok 2009

 

pdfDodatok č.2 k VZN č. 1/2006 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Zborov

pdfDodatok č.1 k VZN č. 1/2006 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Zborov

pdfVZN č. 1/2006 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Zborov