Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Roman(a) a zajtra Matej
Slovak English German Italian Polish Russian
Zmenšiť písmo Predvolené písmo Zväčšiť písmo
Obec Zborov, Zborovský hrad

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácnosti v našej obci

Vážení občania,

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácnosti (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných viac ako 350 obcí a medzi nimi aj naša obec.

Zisťovanie sa uskutoční od 4.februáara do 28.júna 2019. V tomto období vybrané domácnosti v našej obci návštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré bude od Vás v rámci tohto zisťovania vyžadovať, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu údajov upravuje zákon č.540/2018 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za ochranu osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR.

Cieľom tohot projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín EÚ o príjmoch a životných podmienkach domácnosti. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách EÚ. To umožňuje z dlhodobého hľadiska analyzovanie životnej úrovne domácnosti na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci EÚ.

Za Vašu ochotu, ústretovosť i porozumenie Vám ďakuje Štatistický úrad SR.