Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Adrián a zajtra Gabriel
Slovak English German Italian Polish Russian
Zmenšiť písmo Predvolené písmo Zväčšiť písmo
Obec Zborov, Zborovský hrad

Odhalenie pamätnej tabule Zborovskej rezolúcie

05 DSC08457

     Dňa 22.12.2018 sa v obci Zborov uskutočnilo slávnostné odhalenie pamätnej tabule pri príležitosti 100. výročia Zborovskej rezolúcie. V Zborovskej rezolúcii sa predkovia tejto obce a okolitých obcí prihlásili k vzniku Česko-Slovenska, Martinskej deklarácii a slovenčiny ako úradného jazyka.    

     Slávnostné podujatie, ktorého organizátormi bola obec Zborov a OZ ŠOK, sa uskutočnilo pred budovou bývalého Kresťanského potravinového družstva (vedľa terajšej predajne Makos v Zborove), v ktorej bola táto Zborovská rezolúcia pred sto rokmi podpísaná. V podaní Matičného spevokolu Zborovčan v úvode odzneli štátne hymny Českej republiky a Slovenskej republiky. Následne sa k prítomným občanom a pozvaným hosťom prihovoril starosta obce Zborov Mgr. Ján Šurkala, PhD., ktorý z odhalenej pamätnej tabule prečítal text Zborovskej rezolúcie a slávnostné zhromaždenie oboznámil s jej podrobnejšou históriou.

     Po tejto oficiálnej časti umožnili terajší majitelia budovy bývalého Kresťanského potravinového družstva nahliadnuť do týchto priestorov, v ktorých sa kedysi občania obce Zborov stretávali pri rôznych kultúrno-spoločenských akciách.

     Následne pozval starosta obce všetkých prítomných do zasadačky obecného úradu, kde po odznení národnej piesne „Slovensko moje“, nasledovala voľná diskusia a zároveň sa uskutočnil symbolický zápis do kroniky obce podpísaním sa pod storočný text Zborovskej rezolúcie.

                                                                                                                            -vb-

Pôvodné znenie Zborovskej rezolúcie:

Rezolucia

  1. My zastupitelia z rozličnych obcoch šarišskej Stolici schvaľujeme a za dobru úznávame Deklaraciu 30. oktobra schvalenu v Turčianskom sv. Martine.
  2. Žiadame Slovensku samo spravu a úplnu slobodu v sväzu Česko-slovenskej Republiky.
  3. Žiadame na celej Slovenskej stranký literarnu (čistu) slovenskú reč, v úradoch úpravý, v školoch, pri sudoch, slovom na každym miestu v každom stave.

Tuto rezoluciu, dňa 22. decembra 1918. roka v Zborove na ľudovom shromaždeniu z okolice pritomné 1000 slovom jedentisíc duše za dobru úznalí, a jedno hlásne schvalili kteru my zborovský Národný Výbor vlastno ručne podpisujeme, a s občiansku pečiatku potvrdzujeme.

V Zborove dňa 22. decembra 1918 roka

Jozef Geffert ml., v. r. (predseda)

Jozef Geffert str., v. r. (pod predseda)

Ján Drač ml., v. r. (pokladnik)

Andrej Priekopa, v. r. (zápisnik)

                                                                                                                                            

Text a foto: Valéria Bodíková