Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Adrián a zajtra Gabriel
Slovak English German Italian Polish Russian
Zmenšiť písmo Predvolené písmo Zväčšiť písmo
Obec Zborov, Zborovský hrad

Zlaté jubileum Matičného spevokolu Zborovčan

50. výročie MS Zborovčan-019

     Zlaté zlomky histórie Matičného spevokolu Zborovčan zo Zborova prežívali na slávnostnom koncerte v Kostole sv. Žofie v Zborove pri príležitosti jeho 50. výročia založenia dňa 04.08.2018 nielen členovia spevokolu, ale aj ich hostia - Chór Albertinum z Krakova,  zástupcovia z Matice slovenskej a veľa vďačných divákov. 

     Výročia sú nielen dôvodom na oslavu, ale zároveň dávajú príležitosť bilancovať. Na chvíľu sa pozastaviť a spätne si premietnuť významné udalosti, ktoré nejakým spôsobom zasiahli do našich životov. Sú to nezabudnuteľné okamihy - chvíle, ktoré práve prežívame. Zlaté zlomky histórie Matičného spevokolu Zborovčan zo Zborova prežívali na slávnostnom koncerte v Kostole sv. Žofie v Zborove pri príležitosti jeho 50. výročia založenia dňa 04.08.2018 nielen členovia spevokolu, ale aj ich hostia - Chór Albertinum z Krakova,  zástupcovia z Matice slovenskej a veľa vďačných divákov.

     V dopoludňajších hodinách pricestoval do obce Zborov Chór Albertinum z Krakova, s ktorým je náš spevokol už niekoľko rokov v družobnom spojení a na oslavách našej 50-tky nemohol chýbať. Členovia poľského spevokolu boli privítaní pred obecným úradom starostom obce Jánom Lukáčom. Privítali ich aj dievčatá oblečené v zborovských krojoch, ktoré ponúkli hostí chlebom a soľou a toto privítanie sa poľským spevákom veľmi páčilo.

     Po úvodných slovách konferenciérky koncertu pani Janky Bukovskej sme si prostredníctvom videozáznamu zaspomínali na začiatky a bohatú činnosť zborovského spevokolu. Počas piesne „V nádeji tíško odpočívaj“ sme si zaspomínali na členov spevokolu, ktorí dlhé roky písali jeho históriu a už nie sú medzi nami - Dvorščák Karol, Geffert Ján, Gulák Jozef, Gulák Ján, Gutter Ján, Hruška Pavol, Gulák Karol, Ceľuch Jakub, Hrušovský Ján, Kališ Ján, Kováč Karol, Skurka Andrej, Skurka Ján, Štefurik Ján, Ing. Nagy Štefan, Skurka Jozef, Pecuch Ladislav, Jozef Korušiak, František Ondračka, Biško Ján, Zajac Karol, Kališ Cyril, Bušík Karol, Bišková Anna, Hruškoci Jozef, Oleár Tomáš, Jozef Chmurovič, Marta Kanská, Helena Šoltýsová, Margita Korušiaková, Zajacová Marcela.

     Po tomto spomienkovom úvode na javisko vystúpili členovia Matičného spevokolu Zborovčan pod vedením dirigenta PaedDr. Miroslava Micenka a v ich podaní sa prítomní diváci započúvali do ľúbozvučných – upravených ľudových piesní (Môj kraj, Zaleť piesňou, Vojak od Kežmarku, Nad Myjavu vyšla hviezda, Kysuca, Kysuca. Sólo spievali MVDr. Marián Rimarčík a Michal Panoc. Na husliach doprevádzal Tomáš Šoltés, DisArt, na klávesoch  Mgr.  Liliana  Maťašová.

     V druhom vstupe odzneli sakrálne piesne a skladby z obdobia renesancie a hudobného klasicizmu (Oči milé – Wolfgang Amadeus Mozart, Signore delle cime – Giuseppe de Marzi, Ave Maria - Cesar Franck, Ave verum corpus – Wolfgang Amadeus Mozart, Zbor Židov z opery Nabucco – Giuseppe Verdi, Predaná nevesta – Proč bychom se netešili – Bedřich Smetana).

     Po druhom hudobnom bloku vystúpil so svojim prejavom pán Jozef Radzcik, ktorý položil základy družby medzi spevokolom zo Zborova a Chórom Albertinum z Krakova. Tento spevokol, ktorý v Zborove vystupoval už po tretíkrát, bol založený pri Chráme sv. Alberta v Krakove 21.05.1991 a jeho zakladateľom je farár Ján Bielaňski. Chór má za sebou vystúpenia po celom Poľsku a za hranicami vo Francúzsku, Slovensku, Česku, Ukrajine, Litve, Bielorusku a v roku 2000 sa zúčastnil na audiencii pápeža Jána Pavla II. V súčasnosti chór vedie magister Jerzy Knaš. 

     Záver zlatého koncertu patril oslavnej piesni „Sotvori Hospodi“ od Bilikovského a klenotu zborovej tvorby slovenského hudobného skladateľa Eugena Suchoňa „Aká si mi krásna“.

     Po neutíchajúcom potlesku nasledovali gratulácie a povzbudivé slová od prítomných predstaviteľov Matice Slovenskej – JUDr. Štefana Martinkoviča (predseda dozorného výboru MS Martin), Dušana  Pribulu (predseda Krajskej rady MS Prešov), Lukáša Kaščáka (predseda Okresnej rady MS Stropkov) a Gabriely Kaščákovej (vedúca Oblastného pracoviska MS Bardejov). Spevokolu bola udelená „Zlatá medaila Matice slovenskej“ pri príležitosti 50. výročia založenia. Členom spevokolu boli odovzdané  Pamätné listy predsedu MS. Ku gratulantom sa pripojil aj chór Albertinum s veľkou kyticou a upomienkovými darčekmi pre všetkých členov spevokolu.

     Po oficiálnej časti programu nasledovala v sále kultúrneho domu slávnostná recepcia, na ktorej členovia spevokolov a pozvaní hostia spievali, diskutovali a zabávali sa do neskorých večerných hodín.

    V nedeľu 05.08.2018 bola za jubilujúci spevokol slúžená slávnostná svätá omša, ktorú celebrovali zborovský kaplán Mgr. Marek Vajs a poľský farár z farnosti sv. Alberta Krakov Pavel Kubani. Počas svätej omše účinkoval Chór Albertinum z Krakova. 

   Poďakovanie patrí všetkým členom Matičného spevokolu Zborovčan za zorganizovanie fantastického koncertu, ktorý potešil nielen uši poslucháčov, ale predovšetkým ich srdcia. Vďaka patrí pozvaným hosťom, divákom, sponzorom (J.M.J. Pro, s.r.o. Zborov, Vincent Lazur Bardejov, Mária Miková Bardejov) a firme Rastislav Juraši - STUDIO RECORDS zo Zborova za technické zabezpečenie koncertu.

     Nech sa teda aj po tej päťdesiatke spevokolu naďalej darí šíriť slovenskú ľudovú, národnú i cirkevnú pieseň a tak rozvíjať kultúrne a národné povedomie poslucháčov.

TEXT: Janka Bukovská

FOTO: Valéria Bodíková

 

História Matičného spevokolu Zborovčan zo Zborova

     Pred 50-timi rokmi sa začala písať história Matičného spevokolu Zborovčan. Za tie roky naštudovali nespočitateľné množstvo krásnych ľudových, národných, sakrálnych i umelých skladieb, potešili ucho nejedného poslucháča a nahrali 4 CD nosiče. Množstvo spevákov už bohužiaľ skončilo svoju životnú púť, ale spevokol „Zborovčan“ naďalej rozdáva radosť svojim spevom.

     Písal sa rok 1968 a na udalosti pri zrode spoločnosti v tomto roku bola odozva i v obci Zborov. Bol založený Miestny odbor Matice slovenskej, pri ktorom začal pôsobiť mužský spevácky zbor, ktorý založil a zároveň dirigoval pán František Letnický.

     Narodil sa 04.06.1923 v Ražňanoch pri Prešove. Štúdium na učiteľskom ústave v Prešove ukončil ako 19 ročný a začal pôsobiť ako učiteľ v Ťahyni, kde založil svoj prvý spevokol. Neskôr pôsobil na viacerých miestach Východného Slovenska. Od roku 1956 začal pôsobiť ako učiteľ, neskôr ako riaditeľ školy v obci Zborov.

     Spolu s nadšencami pre dobrú slovenskú vec začal nacvičovať v Zborove s mužským speváckym zborom slovenské hymnické, národné a ľudové piesne, ktoré mnohé z nich aj hudobne zložil alebo upravoval. Podľa pamätníkov mal zbor nacvičených úctyhodných 80 piesní. Keďže speváci boli pri zrode spevokolu a mali ochotu pracovať v zbore, zbor cítil pred sebou dobrú budúcnosť. Spevokol mal asi 20 členov – boli to dospelí muži-amatéri. Stretávali sa v ňom muži rôznych povolaní a to jedenkrát týždenne v budove školy. Skúšky boli každú nedeľu po malej sv. omši.

     Prvýkrát sa mužský matičný spevokol predstavil na Hornošarišských slávnostiach v Raslaviciach v roku 1969. Toto vystúpenie prijali diváci s veľkým úspechom. Neskôr sa účinkovalo na rôznych slávnostiach v obci i okrese, na pohreboch aj svadbách. Spevokol v tom istom zložení spieval aj v kostole chrámové piesne, ale tu pod taktovkou Jozefa Vaška.

     V sedemdesiatych rokoch sa začala prejavovať takzvaná „normalizácia“. Každý člen zboru cítil, že pracuje na vlastnú zodpovednosť. Nemalo to dobrý vplyv na spevákov. Aj prirodzený úbytok v spevokole – jeden ochorel, ďalší zomrel – spôsobil prerušenie činnosti zboru.

     Hneď v prvých mesiacoch v roku 1990 sa v obci za účinnej pomoci oddaného matičiara a milovníka zborového spevu pána Metoda Kaľavského, obnovuje činnosť Matice slovenskej  a tým aj činnosť spevokolu znova pod vedením pána Letnického, ktorý získal z dirigovania spevokolov bohaté skúsenosti z Učiteľskej akadémie v Prešove, učiteľského spevokolu vo Svidníku i v Bardejove.

     Prvé vystúpenie obnoveného 30 členného mužského matičného spevokolu bolo veľmi dojímavé a malo veľký úspech. Konalo sa 20.05.1990 na obnovujúcom zhromaždení Matice slovenskej v Zborove. Od roku 1993 sa zbor rozšíril o ženské hlasy.

     Z rodinných a zdravotných dôvodov zakladateľ „Zborovčana“ odovzdáva v roku 1997 dirigentskú paličku PaedDr. Miroslavovi Micenkovi, ktorý do toho času pracoval v učiteľskom spevokole Colegium Cantorum. PaedDr. Micenko novú funkciu nezištne prijal a dodnes úspešne vedie matičný spevokol pri účinkovaní po celom Slovensku, i v zahraničí v susednom Poľsku.

     S Chórom Albertinum z Krakowa zbor nadviazal priateľský a družobný vzťah, čo sa odzrkadlilo aj vo výmenných zájazdoch. A to vďaka pánovi Jozefovi Radžikovi, ktorý bol iniciátorom družby.

     Spevokolu sa  v roku 2005 naplnil sen, keď počas zájazdu po Taliansku na Námestí svätého Petra v Ríme zaspieval pápežovi počas jeho generálnej audiencii. Zájazd pre spevokol nám metodicky i prakticky pripravil vdp. Ján Švec -  Babov, vtedajší správca zborovskej farnosti.

     Na jednotné ošatenie členov spevokolu prispela Matica slovenská Martin a sponzori z radov podnikateľov. Štedrí sponzori pomohli i pri vydaní prvého CD pod názvom „Missa pastoralis“, na ktorom dominuje vianočná omša a koledy. Druhé CD Zborovčan vydáva v roku 2004 pod názvom „Hoj, vlasť moja“, na ktorom sú hymnické, národné, cirkevné, ľudové i umelé piesne. V roku 2014 vydal tretie CD s názvom „PAŠIE“. Toto CD obsahuje pôstne a veľkonočné piesne vrátane zborovo spievaných pašií so sólovými vstupmi. V poradí štvrté CD s názvom „Posledná stanica“ spevokol vydal v roku 2016. Obsahuje smútočné  piesne, s ktorými spevokol účinkuje pri smútočných obradoch. Špeciálnou skladbou je „Posledná stanica“, ktorej autorom hudby je zakladateľ spevokolu pán František Letnický.  Vydania CD sa však pán Letnický nedožil. Zomrel vo veku 93 rokov 22.10.2016. Toto štvrté CD je spomienkou na vynikajúceho pedagóga, hudobníka a skvelého človeka, ktorý navždy zostane zapísaný v srdciach spevákov.

     V roku 2018 oslávil Matičný spevokol Zborovčan zo Zborova 50. výročie svojho založenia.

TEXT: Janka Bukovská

FOTO: Valéria Bodíková