Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Jozef a zajtra Víťazoslav
Slovak English German Italian Polish Russian
Zmenšiť písmo Predvolené písmo Zväčšiť písmo
Obec Zborov, Zborovský hrad

Zber jedlých olejov a tukov

Snímka - zber olejov

Dňa 18.03.2019 sa v obci uskutoční zber jedlých olejov a tukov. Bezplatne ich môžete odovzdať do 15.03.2019 (piatok) v uzavretých plastových fľašiach v zbernom dvore (býv. poľovník) alebo pracovníkom na OcÚ. Obec zabezpečí zhodnotenie a zneškodnenie takéhoto odpadu zbernou spoločnosťou.

Dňa 1.1.2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý okrem iných povinností ukladá  obyvateľom obce zhodnocovať jedlé oleje a tuky z domácností a zároveň ukladá obciam zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu jedlých olejov a tukov z domácností.

Dôvody pre zber použitého kuchynského oleja sú viaceré. Použitý olej obsahuje karcinogény, ktoré môžu spôsobiť rakovinu, recykláciou použitého oleja sa zamedzí znečisteniu povrchových a podzemných vôd, použitý jedlý olej škodí odpadovému potrubiu v dome a poškodzuje správny chod čistiarne odpadových vôd, olej upcháva kanalizáciu a slúži ako potrava hlodavcom.

Obec Zborov je zapojená do aktívneho zberu jedlých olejov a tukov prostredníctvom spoločnosti FURA s.r.o.