Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Bohuš a zajtra Alfonz
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Rekonštrukcia kuchyne kultúrneho domu v obci Zborov

Rekonštrukcia kuchyne kultúrneho domu v obci Zborov

Program rozvoja vidieka SR

 

Opatrenie: 07 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

 

  • Predmetom projektu je rekonštrukcia kuchyne v Dome kultúry v obci Zborov na parcele CKN 278/5. V rámci projektu budú prevádzané výkopové, búracie práce a stavebné práce (zhotovenie zvislých deliacich priečok, nová kanalizačná stúpačka, rozvod teplej a studenej vody, rozvod plynu a elektrickej inštalácie, povrchové úpravy, keramický obklad a dlažba, podmurovka, plastové okná). Po povrchových úpravách bude realizovaná kompletáž.

 

Obdobie realizácie: 4/2021 - 10/2021

 

Celková výška oprávnených výdavkov: 56 996,94 EUR

Maximálna výška NFP: 56 996,94 EUR

Logo Program Rozvoja Vidieka 2014 2020 269x300