Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Albín a zajtra Anežka
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov

logo ministerstvo vnutra     logo efrr     logo oplz 1ku5small

 

Trvanie projektu: 9/2019 - 11/2022

Nenávratný finančný príspevok: 379 839,81 EUR

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ: Obec Zborov

 

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie dostupnosti služieb kvalitnejším, novým a bezpečnejším spojením osídlenia s infraštruktúrou obce.

Opis projektu: Cieľ bude naplnený realizáciou nasledovných aktivít: 1. Rekonštrukcia a novostavba miestnej komunikácie a spevnených plôch na ulici Zákutie; 2. Rekonštrukcia miestnej komunikácie a rekonštrukcia chodníka na ulici Osloboditeľov; 3. Novostavba chodníkov na ulici Zákutie; 4. Podporné aktivity. Realizáciou projektu sa zlepší dostupnosť napr. do centra obce, kde sú koncentrované verejné služby a aj k vzdelávacím inštitúciám a komunitnému centru, ktoré sú koncentrované v ďalšej blízkej lokalite. Miestom realizácie hlavných aktivít budú prioritne ulice Zákutie a Osloboditeľov. Výstavbu obstaráva obec Zborov.

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie dostupnosti služieb a to kvalitnejším, novým a bezpečnejším spojením osídlenia s infraštruktúrou obce pomocou dobudovania (výstavba a rekonštrukcia) miestnych komunikácií a súvisiacich prvkov v obci Zborov. Rekonštrukciou a novou výstavbou chodníkov zlepšiť bezpečnosť a bezbariérovosť pre chodcov a osoby s telesným postihnutím, a to vo všetkých úsekoch, kde to bude technicky realizovateľné.

Výsledky projektu: Realizáciou projektu sa zlepší dostupnosť do centra obce, kde sú koncentrované verejné služby, ďalej k vzdelávacím inštitúciám a komunitnému centru.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.ludskezdroje.gov.skwww.minv.sk, www.zborov.sk

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.