Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Oldrich a zajtra Barbora
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov - II. etapa

Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov - II. etapa

Operačný program Ľudské zdroje

 

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

  • Hlavným cieľom projektu je dobudovanie (výstavba a rekonštrukcia) miestnych komunikácií a súvisiacich prvkov v obci Zborov. Účelom projektu je zlepšenie dostupnosti služieb a to kvalitnejším, novým a bezpečnejším spojením osídlenia s infraštruktúrou obce. Realizáciou projektu sa zlepší dostupnosť do centra obce, kde sú koncentrované verejné služby, ďalej k vzdelávacím inštitúciám a komunitnému centru.
  • Rekonštrukciou a novou výstavbou chodníkov dôjde k zlepšeniu bezpečnosti a bezbariérovosti pre chodcov a osoby s telesným postihnutím a to vo všetkých úsekoch, kde to bude technicky realizovateľné.

 

Obdobie realizácie: 10/2019 - 12/2022

 

Celková výška oprávnených výdavkov: 258 571,82 EUR

Maximálna výška NFP: 245 643,23 EUR

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.skwww.minv.sk

 

 oplzeu na sirku

logo ministerstvo vnutra