Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Mikuláš a zajtra Ambróz
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov - II. etapa

Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov - II. etapa

logo ministerstvo vnutra     logo efrr     logo oplz 1ku5small

Trvanie projektu: 10/2019 - 12/2022

Nenávratný finančný príspevok: 245 643,23 EUR

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ: Obec Zborov

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie dostupnosti služieb kvalitnejším, novým a bezpečnejším spojením osídlenia s infraštruktúrou obce.

Opis projektu: Cieľ bude naplnený realizáciou nasledovných aktivít: 1. Rekonštrukcia a novostavba miestnej komunikácie, spevnených plôch a chodníkov na ulici Krátky rad; 2. Novostavba chodníkov a spevnených plôch na MK na ulici Školská; 3. Novostavba MK, spevnených plôch a chodníkov (vrátane búracích prác a osvetlenia), ktorou sa vytvorí bezpečnejší prístup ku Základnej škole, Materskej škole a Komunitnému centru; 4. Podporné aktivity. Výstavbu obstaráva obec Zborov. Miestom realizácie hlavných aktivít budú prioritne ulice Krátky rad, Školská a novovytvorená  ulica, ktorá bude viesť od hlavnej cesty k ZŠ, MŠ a komunitnému centru.

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie dostupnosti služieb a to kvalitnejším, novým a bezpečnejším spojením osídlenia s infraštruktúrou obce pomocou dobudovania (výstavba a rekonštrukcia) miestnych komunikácií a súvisiacich prvkov v obci Zborov. Rekonštrukciou a novou výstavbou chodníkov zlepšiť bezpečnosť a bezbariérovosť pre chodcov a osoby s telesným postihnutím, a to vo všetkých úsekoch, kde to bude technicky realizovateľné.

Výsledky projektu: Realizáciou projektu sa zlepší dostupnosť prioritne ku vzdelávacím inštitúciám (Základná škola s Materskou školou) a k novovybudovanému Komunitnému centru, ale aj do centra obce, kde sú koncentrované verejné služby, či zastávka pre prímestské autobusy.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.ludskezdroje.gov.skwww.minv.skwww.zborov.sk

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.