Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Peter a Pavol a zajtra Melánia
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Vysporiadanie pozemkov v obci Zborov

Vysporiadanie pozemkov v obci Zborov

 logo ministerstvo vnutra     esf horizontal     logo oplz 1ku5small

 

Trvanie projektu: 6/2021 - 5/2022

Nenávratný finančný príspevok: 140 011,82 EUR

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ: Obec Zborov

 

Hlavný cieľ projektu: Zabezpečenie procesu niektorých etáp konania o jednoduchých pozemkových úpravách vedúceho k vysporiadaniu vlastníctva pozemkov v časti obce Zborov s osídlením MRK.

Opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie procesu niektorých etáp konania o jednoduchých pozemkových úpravách vedúceho k vysporiadaniu vlastníctva pozemkov v časti obce Zborov s osídlením MRK. Prioritne ide o etapy v rámci prvej a druhej fázy konania o JPÚ. Účelom projektu je naštartovanie procesov vedúcich k zosúladeniu vlastníctva pri už existujúcich stavbách a ku zlepšeniu dostupnosti pozemkov pre svojpomocnú výstavbu domov, výstavbu bytových jednotiek v rámci nájomného bývania a tomu zodpovedajúcej infraštruktúry pre obyvateľov MRK.

Ciele projektu: Vysporiadať majetkové pomery na pozemkoch, na ktorých stoja už existujúce stavby alebo pre plánovanú svojpomocnú výstavbu nových domov.

Výsledky projektu: Vysporiadané majetkové pomery na pozemkoch s osídlením MRK.

 

 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.ludskezdroje.gov.skwww.minv.sk, www.zborov.sk