Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Uršula a zajtra Sergej
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Vysporiadanie pozemkov v obci Zborov

Vysporiadanie pozemkov v obci Zborov

Operačný program Ľudské zdroje

 

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

  • Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie procesu niektorých etáp konania o jednoduchých pozemkových úpravách vedúceho k vysporiadaniu vlastníctva pozemkov v časti obce Zborov s osídlením MRK. Prioritne ide o etapy v rámci prvej a druhej fázy konania o JPÚ. Účelom projektu je naštartovanie procesov vedúcich k zosúladeniu vlastníctva pri už existujúcich stavbách a ku zlepšeniu dostupnosti pozemkov pre svojpomocnú výstavbu domov, výstavbu bytových jednotiek v rámci nájomného bývania a tomu zodpovedajúcej infraštruktúry pre obyvateľov MRK.

 

Obdobie realizácie: 6/2021 - 5/2022

 

Celková výška oprávnených výdavkov: 147 380,86 EUR

Maximálna výška NFP: 140 011,82 EUR

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.skwww.minv.sk

 

 oplzeu na sirku

logo ministerstvo vnutra