Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Zdenka a zajtra Ľuboš,Ľubor
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Rekonštrukcia cestného mosta na ul. Zákutie v obci Zborov

Rekonštrukcia cestného mosta na ul. Zákutie v obci Zborov

logo ministerstvo vnutra     logo efrr     logo oplz 1ku5small

 

Trvanie projektu: 03/2021 - 07/2023

Nenávratný finančný príspevok: 100 862,80 EUR

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ: Obec Zborov

 

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie dostupnosti služieb kvalitnejším, novým a bezpečnejším spojením osídlenia s infraštruktúrou obce.

Opis projektu: Stavba rieši rekonštrukciu jestvujúceho cestného premostenia bez úpravy šírkového a smerového usporiadania komunikácie pred a za mostom, úpravu nivelety mosta vplyvom pridaných vrstiev, pridanie chodníka pre peších a prekládku strednotlakového plynového potrubia. Vyvolanými investíciami sú: preložka plynového potrubia, pridanie chodníka pre peších a zregulovanie potoka Rakovec v dĺžke cca 30 m. Rozsah úpravy cesty je v úsekoch pred a za mostom v nutnom rozsahu, keďže je naplánovaná jej rekonštrukcia z iných zdrojov.

Ciele projektu: Realizáciou projektu sa zlepší dostupnosť ku vzdelávacím inštitúciám (Základná škola s materskou školou) a novovybudovanému Komunitnému centru, ale aj do centra obce, kde sú koncentrované verejné služby, centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, kostol, či zastávka pre prímestské autobusy. Rekonštrukciou mosta dôjde k zvýšeniu bezpečnosti a bezbariérovosti pre chodcov a osoby s telesným postihnutím, ale aj pre cestnú dopravu, rovnako sa umožní bezpečný prístup záchranným zložkám priamo k osídleniu MRK.

Výsledky projektu: Realizáciou projektu sa zrekonštruuje cestný most s dĺžkou 6,9 m a šírkou 6,6 m, čím sa zabezpečí bezpečná dopravná aj pešia dostupnosť ku väčšine obydlí príslušníkov MRK v obci Zborov a naopak, od MRK ku všetkým službám v obci.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.ludskezdroje.gov.skwww.minv.sk, www.zborov.sk

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.