Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Peter a Pavol a zajtra Melánia
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Prestupné bývanie v obci Zborov

Prestupné bývanie v obci Zborov

logo ministerstvo vnutra     logo efrr     logo oplz 1ku5small

 

Trvanie projektu: 9/2021 - 11/2023

Nenávratný finančný príspevok: 1 512 916,61 EUR

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ: Obec Zborov

 

Hlavný cieľ projektu: Vytvorenie sociálneho bývania s 3-stupňovým systémom prestupného bývania, ktorý vznikne výstavbou nového bytového domu s bytovými jednotkami nižšieho štandardu a rekonštrukciou dvoch bytových domov na byty bežného štandardu.

Opis projektu: Hlavným cieľom projektu je vytvorenie systému sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania v obci Zborov. Cieľovou skupinou sú príslušníci MRK. Obec Zborov plánuje vytvoriť 3 stupňový systém bývania tak, aby reflektovala na viaceré problémy s bývaním, ktoré sa v obci nachádzajú. Prvý stupeň bývania je v rámci navrhovaného systému bývania najnižším definovaným stupňom. Pre tieto účely je naplánovaná výstavba nového bytového domu s 18 bytovými jednotkami nižšieho štandardu. Druhý stupeň bývania v rámci navrhovaného systému bývania budú predstavovať 2 existujúce bytové domy (2 x 9 BJ), ktoré budú vďaka projektu zrekonštruované a vzhľadom na svoje rozmery a vybavenie budú spĺňať charakteristiky bytov bežného štandardu v zmysle zákona o sociálnom bývaní. Cieľom tohto stupňa bývania je pripraviť domácnosti na samostatné bývanie, čo predstavuje prestup do tretieho stupňa bývania, ktorý zároveň predstavuje výstup / asistovaný výstup zo systému bývania. Možnosť obojsmerného prestupu medzi jednotlivými stupňami bývania je dôležitým parametrom celého systému. Vzhľadom na nastavené merateľné ukazovatele očakávame, že v rámci rekonštruovaných 2 bytových domov dôjde vďaka ich významnej obnove k zníženiu množstva primárnej energie, ktorú sa podarí ušetriť vďaka rekonštrukcii. 

Ciele projektu: Vytvoriť fungujúci systém prestupného sociálneho bývania v obci, čím sa zvýši ponuka sociálnych bytov rôznych štandardov, zároveň vznikne motivácia ľudí k splneniu podmienok na vstup do systému, získanie návykov v oblasti bývania a hospodárenia a následný výstup zo systému formou svojpomocnej výstavby.

Výsledky projektu: Očakávame, že vďaka projektu sa prostredníctvom programu prestupného bývania zlepšia podmienky bývania cca 198 obyvateľom. Vďaka kompletnej rekonštrukcii dôjde k zlepšeniu energetickej triedy v 18 domácnostiach a bude vybudovaných 18 nových bytových jednotiek pre MRK na zabezpečenie nájomného bývania.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.ludskezdroje.gov.skwww.minv.sk, www.zborov.sk