Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Albín a zajtra Anežka
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Novostavba Materskej školy v obci Zborov

logo ministerstvo vnutra     logo efrr     logo oplz 1ku5small

 

Trvanie projektu: 2/2019 – 11/2023

Nenávratný finančný príspevok: 1 743 431,36 EUR

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ: Obec Zborov

 

Hlavný cieľ projektu: Zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania, sprístupnenie služieb materskej školy a vytvorenie podmienok na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí vo veku 3 – 6 rokov v obci Zborov prostredníctvom výstavby nového objektu MŠ.

Opis projektu: Realizáciou projektu stúpne celková kapacita MŠ na 160 detí, čím sa vytvoria podmienky pre zabezpečenie dostupnosti tejto verejnej služby predprimárneho vzdelávania a dôjde k eliminácii nevybavených žiadostí o umiestnenie detí z dôvodu nedostatočnej kapacity MŠ. Zároveň dôjde k posilneniu inkluzívneho vzdelávania a výchovy detí debarierizáciou objektu, úprave areálu a zriadeniu ihrísk a k vybaveniu MŠ materiálno-technickým vybavením. Miestom realizácie hlavných aktivít bude nový areál MŠ, ktorý vhodne doplní existujúce územie v obci, kde prebieha väčšina vzdelávacích aktivít. Vytvorí sa tak ucelené územie, čím dôjde k zníženiu pohybu áut aj osôb v okolí a tak zároveň aj k zvýšeniu bezpečnosti detí, zamestnancov a sprevádzajúcich osôb. Výstavbu obstaráva obec Zborov, ktorá je aj priamym vlastníkom všetkých parciel, na ktorých sa budú vykonávať stavebné práce.

Ciele projektu: Zvýšiť kapacitu materskej školy tak, aby bolo predprimárne vzdelávanie dostupné pre všetkých žiadateľov, posilniť inkluzívne vzdelávanie, zvýšiť zaškolenosť detí predškolského veku.

Výsledky projektu: Novovybudovaná materská škola s dostačujúcou kapacitou, potrebným zariadením, zázemím a úpravou exteriéru.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.ludskezdroje.gov.skwww.minv.sk, www.zborov.sk 

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.