Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Uršula a zajtra Sergej
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Novostavba MŠ

Operačný program Ľudské zdroje

 

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

 

  • Hlavným cieľom projektu je rozšírenie kapacity Materskej školy (MŠ) v obci Zborov prostredníctvom výstavby nového objektu MŠ. Účelom projektu je zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania, sprístupnenie služieb infraštruktúry materskej školy a vytvorenie podmienok na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí vo veku 3 – 6 rokov v obci Zborov.
  • Realizáciou projektu stúpne celková kapacita MŠ na 160 detí, čím sa vytvoria podmienky pre zabezpečenie dostupnosti tejto verejnej služby predprimárneho vzdelávania a dôjde k eliminácii nevybavených žiadostí o umiestnenie detí z dôvodu nedostatočnej kapacity MŠ. Zároveň príde k posilneniu inkluzívneho vzdelávania a výchovy detí debarierizáciou objektu, úprave areálu a zriadeniu ihrísk a k vybaveniu MŠ materiálno-technickým vybavením. Miestom realizácie hlavných aktivít bude nový areál MŠ, ktorý vhodne doplní existujúce územie v obci, kde prebieha väčšina vzdelávacích aktivít. Vytvorí sa tak ucelené územie, čím príde k zníženiu pohybu áut aj osôb v okolí a tak zároveň aj k zvýšeniu bezpečnosti detí, zamestnancov a sprevádzajúcich osôb. Výstavbu obstaráva obec Zborov, ktorá je aj priamym vlastníkom všetkých parciel, na ktorých sa budú vykonávať stavebné práce.

 

Obdobie realizácie: 2/2019 - 9/2021

 

Celková výška oprávnených výdavkov: 1 835 190,91 EUR

Maximálna výška NFP: 1 743 431,36 EUR

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.skwww.minv.sk

 

 oplzeu na sirku

logo ministerstvo vnutra