Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Albín a zajtra Anežka
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Zborov

Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Zborov

Operačný program Ľudské zdroje

 

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

  • Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania prostredníctvom intenzifikácie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu. Naplnením stanoveného cieľa sa zvýši kvalita bývania a hygieny obyvateľov v marginalizovanej rómskej komunite v obci Zborov a zároveň sa zlepší technická vybavenosť infraštruktúry obce.
  • Stanovený cieľ bude naplnený prostredníctvom vybudovania 6 stojísk na umiestnenie 24 ks 1 100 l zberných nádob na zlepšenie systému zvozu komunálnych odpadov predovšetkým z časti obce obývanej príslušníkmi MRK, vybudovaním zberného dvora nákupom zariadení na zlepšenie systému zvozu komunálnych odpadov a odstránením nezákonne umiestneného odpadu.

 

Obdobie realizácie: 7/2016 - 10/2019

 

Celková výška oprávnených výdavkov: 406 894,64 EUR

Maximálna výška NFP: 386 549,91 EUR

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.skwww.minv.sk

 

 oplzeu na sirku

logo ministerstvo vnutra

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.