Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Roland a zajtra Viktória
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Informácia o projekte

logo  logo PSK      logo tatry      logo zborov

Akadémia Poľsko-Slovenska

INT/ET/TAT/3/I/B/0006

Školenia vidieckeho cestovného ruchu

Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Prioritná os 3 Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania

Vedúci partner projektu

Gmina Uście Gorlickie, 38-315 Uscie Gorlickie 80,  http://www.usciegorlickie.pl/

Partner projektu

Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov, http://www.zborov.sk/

Zmyslom školení vidieckeho cestovného ruchu je obyvateľom zvýšiť odbornú spôsobilosť, zlepšiť a rozšíriť vedomosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu a dedičstva poľsko-slovenských hraníc. Získanie nových odborných zručnosti a skúsenosti s prácou súvisiacou s organizáciou cestovného ruchu.

Cieľ projektu:

  • zlepšenie vedomostí v oblasti cestovného ruchu a dedičstva poľsko-slovenských hraníc,
  • schopnosť riadenia cestovného ruchu
  • podporiť rozvoj cestovného ruchu a zároveň otvoriť nové pracovné príležitosti na trhu prácu.

Obdobie realizácie projektu 04/2017 – 03/2018

Hodnota projektu 6 346,80 €

Projekt financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

  • spolufinancovanie z prostriedkov EFRZ predstavuje 85,00 % z celkových výdavkov
  • spolufinancovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu 10,00 % z celkových výdavkov mikroprojektu
  • vlastné zdroje predstavujú 5,00 % z celkových výdavkov mikroprojektu

 

pdfZáverečná správa z mikroprojektu Akadémia Poľsko - Slovenska

pdfŠkolenia v oblasti vidieckeho cestovného ruchu boli úspešne ukončené

pdfMikroprojekt Akadémia Poľsko - Slovenska: Školenie v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

pdfPozvánka na Školenia v oblasti vidieckeho cestovného ruchu