Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Mikuláš a zajtra Ambróz
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Spevokol ZBOROVČAN spieval v Maďarsku

Resize of 20180922 193713

V minulom roku 9. júla 2017 sa na Zborovskom hrade slávnostne podpísala Zmluva o vzájomnej spolupráci medzi obcou Zborov a mestom Sátoraljaújhely (Maďarsko). Myšlienkou zahájenia družobného vzťahu medzi obidvoma stranami bola okrem iného aj vzájomná spolupráca v oblasti kultúry, vzdelávania, športu a turizmu podnecovaním a uskutočňovaním vzájomných stretnutí a výmenných pobytov. 

     To sa do bodky podarilo naplniť v letných mesiacoch toho roku, keď sa obidve strany spolu stretli 4-krát: na Zborovskom hrade pri otvorení výstavy fotografií z mesta Sátoraljaújhely, v Maďarsku na Zemplínskom ľudovom festivale, v Zborove na 6. ročníku Medzinárodnej prehliadky spevokolov, kde bol účastný aj ženský spevácky zbor INTERVOX z družobného mesta.

     Na oplátku bol náš spevokol Zborovčan pozvaný na ich 12. ročník prehliadky zborového spevu, ktorý sa uskutočnil 22.9.2018 v maďarskom Sátorajaújhely.

     Speváci vyrazili autobusom do Maďarska v skorých ranných hodinách. V Maďarsku nás čakala sprievodkyňa, Slovenka p. Renáta Takászová, učiteľka slovenského jazyka v Strede nad Bodrogom a hovorkyňa primátora p. Zuzana. Bez pani Renáty by sme tam boli pre jazykovú bariéru stratení. Obe sprievodkyne sa príkladne starali o celú výpravu, ukázali nám krásne historické priestory mestského úradu a kanceláriu primátora. Po obhliadke námestia sme sa presunuli do kostola Piaristov, kde bola súťažná prehliadka zborov za účasti odbornej poroty. Po dobrom obede nás členka hosťujúceho spevokolu pozvala na svoje pracovisko - na prehliadku múzea vzniku a vývoja väzníc v Maďarsku. Múzeum sa nachádza v suteréne budovy, kde je aj väznica. Tu si odpykáva tresty v 3. nápravnej skupine cca 450 mužov.

     Podvečer sa uskutočnil 12. ročník prehliadky spevokolov za účasti hosťujúceho, nášho spevokolu a ďalších piatich zborov z rôznych miest Maďarska. Koncert sa konal v prekrásnych priestoroch kultúrneho strediska - v divadelnej sále. Zborovčan veľmi dobre a zodpovedne reprezentoval našu obec, o čom svedčil neutíchajúci potlesk nielen po ukončení nášho vystúpenia, ale aj po jednotlivých skladbách. Záverečnú pieseň z koncertu „Aká si mi krásna“ sme na výzvu hostí museli znovu zaspievať aj na slávnostnej recepcii.

    S pocitom vlastného dobrého speváckeho výkonu a prežitého umeleckého zážitku z celkového vystúpenia všetkých zborov sa členovia neskoro v noci vrátili domov. So zadosťučinením si aj takto členovia Matičného spevokolu Zborovčan vychutnali pokračujúce oslavy 50. výročia vzniku spevokolu.

                                                                                                                                               J.B.

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.