Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Izabela a zajtra Radúz
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

40. výročie MS ZBOROVČAN

„Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane“ ...

zborovcan-40aV duchu tohto motta sa niesli oslavy 40. výročia založenia matičného spevokolu ZBOROVČAN.
Oslava jubilea začala sv. omšou za živých i mŕtvych členov spevokolu. Omšu celebroval vdp. vicedekan Peter Bučko za asistencie poľského farára z Krakova vdp.Wieslawa Macudu a vdp. kaplánov Lukáša a Romana.
Už kostol dýchal niečím nevšedným a ojedinelým aj preto, lebo pred i počas omše spieval chór ALBERTINUM z Krakova. Tento 40-členný zbor je v družobnom spojení so spevokolom ZBOROVČAN a v Zborove v nedeľu hosťoval po druhý-krát.


„Dnes máme slávny deň“ – touto piesňou sa v sále Kultúrneho domu o 15,00 hod. začala prehliadka spevokolov a pokračovali oslavy jubilea spevokolu.
Po úvodnej piesni Zborovčana, členka spevokolu p. Bukovská srdečne privítala na oslavách štyridsiatky všetkých hostí a prítomných.
Po slávnostnom príhovore podpredsedu Miestneho odboru Matice slovenskej v Zborove p. Júliusa Šarišského sa ujali slova vzácni hostia: podpredseda MS Ing. Igor Kovačovič z Martina /v strede/, člen predsedníctva MS v Bratislave p. Metod Kaľavský /vľavo/, Dr. Ján Suráň / vpravo/ riaditeľ Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove. Úprimne a vrúcne a hoci aj cez slzy, ale s láskou vyslovili svoje priania, obdiv a srdečné blahoželanie oslávencovi – spevokolu ZBOROVČAN.
Súčasným ale aj dlhoročným , bývalým členom spevokolu podpredseda Oblastnej rady MS Bardejov p. Dušan Pribula odovzdal ďakovné listy a fotografie spevokolu vo forme tabla.
Po uvítacom programe už nasledovala pestrá paleta zborového spevu pozvaných spevokolov a domáceho zboru.
zborovcan-40bAko prvý vystúpil Miešaný zbor KARMEL zo Stropkova pod taktovkou Ing. Andreja Nábožného.
Po ňom vystúpil Spevácky zbor pri chráme sv. Petra a Pavla v Bardejove pod vedením Mgr. Ivice Clementovej a ako tretí z pozvaných – Chór ALBERTINUM z Krakowa, ktorý dirigoval Mrg. Jerzy Knaš.
Krásny spev a úprimné gratulácie jednotlivých zborov, pohladili dušu a otvorili srdce dokorán všetkým prítomným.
Posledným účinkujúcim bol oslávenec – spevokol ZBOROVČAN, ktorý zaspieval piesne pod taktovkou súčasného dirigenta Dr. Miroslava Micenka a v závere vystúpenia dve piesne dirigoval zakladateľ spevokolu p. František Letnický. Tieto staré ľudové piesne sám upravil pre toto vystúpenie. Zakladateľ spevokolu už len svojou prítomnosťou si zaslúžil od divákov úctu a obrovský potlesk .
Jubilantom v nedeľu Zborovčan nebol sám. Slovami : ...veľa šťastia, zdravia, sily, žite nám dlho , pán František milý , zablahoželal spevokol k nedávnemu životnému jubileu pána Letnického.
Zborovčan nezabudol ani na členov , ktorých smrť neľútostne vytrhla z radov spevokolu. Piesňou „ Hojže, Bože“ si tak zaspomínal a vzdal česť pamiatke zosnulým: Karol Dvorščák, Ján Geffert, Jozef Gulák, Ján Gulák, Ján Gutter, Pavol Hruška, Karol Gulák, Jakub Ceľuch, Ján Hrušovský, Ján Kališ, Karol Kováč, Andrej Skurka, Ján Skurka, Ján Štefurik, Ján Biško , Anna Bišková a Ing. Štefan Nagy.
Vystúpenie sa hosťom i divákom určite páčilo.
Neutíchajúci aplauz a hlasné „bravó“ znamenal pre vystupujúcich zadosťučinenie za hodiny driny, nácviku a obety a povzbudenie do ďalšej umeleckej práce.
V jednej z múdrosti sa hovorí, že pieseň je mostom medzi zemou a nebom, pieseň je mostom medzi minulosťou a prítomnosťou, pieseň je mostom medzi človekom a ľuďmi...
A to sa do bodky vyplnilo aj pri závere kultúrneho programu, keď na pódium vystúpili všetky štyri spevokoly a spoločne zaspievali piesne Jubilate a Aká si mi krásna. Bol to krásny moment celej slávnosti, kde bolo cítiť jednotu a ľudskosť ľudí, ktorých spájala v tej chvíli pieseň.
Prehliadka zborového spevu bola ojedinelým podujatím v obci. Nadviazali sa medzi členmi jednotlivých zborov nové známosti, priateľstvá, vymenil sa notový materiál. Po vystúpení na recepcii a pri hudbe sa do neskorých večerných hodín v družných rozhovoroch vymieňali názory a skúsenosti.

V pondelok ostal ešte na návšteve chór ALBERTINUM z Poľska. Ubytovaní boli po jednotlivých domácnostiach členov spevokolu ZBOROVČAN. V pondelok chór s piatimi členmi výboru domáceho zboru navštívili Bardejovské Kúpele, mesto Bardejov a „kapurková“ bola na Slnečnom majeri v Stebníckej Hute. S harmonikou v rukách poľského dirigenta a burácajúcim spevom Poliakov našej slovenskej ľudovej piesne „Na tú svätú Katarínu...“ sa so slzami v očiach a s vďakou na perách lúčili so Slovenskom .

Ale nebyť obetavých ľudí a štedrých prajníkov pre zborový spev, túto náročnú akciu by nebolo možné bez ich pomoci zvládnuť.
Za finančnú a materiálnu pomoc spevokol ZBOROVČAN a Obecný úrad ďakuje :Remopel, s.r.o. Sabinov; SAPEX, s.r.o. Prešov; Ing. Zámborský-Z-Forest Bardejov; Vlasta Lešková; JUST, poisťovací maklér-Mgr. Antónia Bišková; Zdeno Mihálik-IKSTAV Bardejov; Zberné suroviny- p.Lamanec Bardejov; Herstek Slovakia Bardejov; J.M.J Pro Zborov; Vlasta Kočárová Bardejov; Reštaurácia DOLINA Bardejov; Pavol Marcin-Humeník Zborov; Jana Marcinová-Humeníková Zborov; Matica slovenská Martin; Cukráreň DOMINO Bardejov; Predajňa DOMINO Zborov; MAKOS Trade, a.s. Bardejov; Marek Kukulský Bardejov; Hotel Bellwue Bardejov, Hotel BARDEJOV ; Hostinec POMI Bardejov; PD „Magura“ Zborov; vdp. Ján Švec-Babov Sobrance; Antoni Wójciak Jadamwola Poľsko; Kvetinárstvo IRIS V. Hvišč Zborov; Ladislav Zajac Zborov a ďalším, ktorí nechcú byť zverejnení.

zborovcan-40c

Spoločne piesne : Jubilate a Aká si mi krásna zaspievané v podaní všetkých štyroch spevokolov v závere programu ...

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.