Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Mikuláš a zajtra Ambróz
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

35. výročie MS Zborovčan

Dňa 12.10.2003 oslávil Matičný spevokol Zborovčan 35. výročie svojho vzniku. Bol založený na podnet Matice slovenskej 14. apríla 1968.
Slávnosť sa začala slávením sv. omše v miestnom kostole sv. Margity Antiochijskej, pri ktorej účinkoval pozvaný spevokol z Víťaza. Po skončení sv. omše bol pre pozvaných hostí pripravený slávnostný obed.
Slávnostné matičné popoludnie sa o 15.00 hodine začalo príhovorom predsedu Matice Slovenskej v Zborove Ing. Štefanom Gutterom:
„Vážené slávnostné zhromaždenie, milí hostia!
V mojom príhovore nebudem dokumentovať celých 35 rokov činnosti nášho jubilanta spevokolu Zborovčan, len si chcem spolu s vami pripomenúť najdôležitejšie udalosti od jeho vzniku v roku 1968.

Spoločenské uvolnenie na jar 1968 sa výrazne prejavilo i v živote našej obce – pod Rákocziho hradom. V obci vznikol Miestny odbor Matice Slovenskej, ktorý zaregistroval 80 členov a pri miestnom odbore začína pôsobiť aj mužský spevácky zbor. Iniciátorom jeho vzniku bol výbor miestneho odboru, ale hlavne dirigent pán František Letnický. Keďže speváci boli pri zrode matičného hnutia a mali ochotu pracovať v zbore, zbor mal pred sebou dobrú budúcnosť. Spevokol mal vtedy asi 20 členov. Boli to dospelí muži, amatéri, muži rôznych povolaní. Na skúškach sa stretávali jedenkrát týždenne v budove školy, každú nedeľu dopoludnia po malej svätej omši. Hoci dirigent pracoval so spevákmi bez hudobného vzdelania, nácviky boli úspešné, lebo kolektív bol veľmi dobrý, vládla v ňom výborná pohoda a nadšenie pre dobrú vec.
Prvýkrát sa mužský spevácky zbor predstavil verejnosti na Hornošarišských slávnostiach v Raslaviciach. Neskôr účinkoval na rôznych spoločenských podujatiach v obci, okrese – na pohreboch i svadbách. Spevokol v tom istom zložení spieval aj v kostole chrámové piesne, ale pod taktovkou Jozefa Vaška.
Pokiaľ išlo o notový materiál umelých piesní, bolo ho dostatok. Pán Letnický upravoval pre zbor hlavne ľudové piesne. Veľmi rád upravoval, pripravoval i nacvičoval piesne, ale ako sám hovorí, nerád dirigoval. Tešilo ho, že na svet prichádza niečo nové. Rád pozoroval mužov, ako sa tešia tomu, že niečo pekné dokázali. Bola to náročná práca. Podľa pamätníkov mal zbor vtedy nacvičených úctyhodných 80 piesní.
V 70. rokoch sa začala prejavovať normalizácia, čo nemalo dobrý vplyv na spevákov. Nastal aj prirodzený úbytok – boli to dospelí ľudia – jeden ochorel, ďalší zomrel. Po piatich rokoch činnosti zostalo v zbore len 13 členov. Tieto okolnosti spôsobili prerušenie činnosti spevokolu. Hneď v prvých mesiacoch roku 1990 na podnet Okresného výboru Matice Slovenskej v Bardejove, sa obnovuje činnosť Miestneho odboru Matice Slovenskej v Zborove a zároveň aj činnosť speváckeho zboru. Jedinou podmienkou staronového dirigenta bolo naplniť počet členov spevokolu na 30 mužov. Prvé stretnutie sa uskutočnilo už 2. marca 1990. Zbor začal nacvičovať hymnické a národné piesne.
Prvé vystúpenie obnoveného spevokolu bolo 20. mája 1990 na obnovujúcom zhromaždení Matice Slovenskej v Zborove. Vystúpenie bolo veľmi dojímavé a malo veľký úspech. Spevokol naštudoval vyše 80 piesní a vystupoval pri rôznych príležitostiach – a tých vďaka politickým zmenám po roku 1989 nebolo málo. Spomeniem: Slovenský národný deň v Bardejovských Kúpeľoch, Prehliadka duchovnej a národnej piesne v Hertníku, Celoslovenské matičné dni v Martine, Matičné dni v Komárne, Prehliadka zborového spevu v Banskej Bystrici, koncertovanie vo Veľkom Krtíši, v poľských dedinách Krempachy a Nová Belá.
Zdravotné a rodinné problémy dirigenta pána Františka Letnického načas prerušili činnosť spevokolu. Speváci sa nemohli s týmto stavom zmieriť a neustále hľadali možnosti obnovenia ďalšej činnosti. V tom čase prišla atraktívna ponuka – vystúpenie „Zborovčana“ v USA v New Yorku a bolo treba zabezpečiť dirigenta, bez ktorého nebolo možné nacvičovať. V tejto zložitej situácii sa spevokolu ujal PaedDr. Miroslav Micenko. Aj keď sa napokon cesta do USA neuskutočnila, tvrdá práca nevyšla nazmar a spevokol pod vedením nového dirigenta pokračuje v práci až doteraz. A že úspešne, o tom svedčí počet vystúpení doma i v zahraničí: Bardejov, Hertník, Svidník, Gaboltov, Martin, Rozhanovce, Bardejovské Kúpele, Kurima, Víťaz, v Poľsku – Kryvcz, Wysova, Ropa. V roku 2001 vydal spevokol prvé CD, na ktorom sú vianočné piesne a koledy.
Jednotné oblečenie mužskej časti spevokolu bolo zabezpečené z plnej podpory Nadácie Matice Slovenskej – Prebudená pieseň. Ženskú časť „obliekli“ sponzori.
V závere chcem upozorniť na neľahkú finančnú situáciu, ktorú pociťuje v dnešnej dobe aj spevokol. Chcem touto cestou poďakovať všetkým štedrým sponzorom: Okresnému výboru Matice Slovenskej a hlavne jeho predsedovi Metódovi Kaľavskému, Obecnému úradu Zborov, Základnej škole Zborov a ďalším, ktorí nám pomáhajú tento finančný problém preklenúť.
Za organizačnú prácu chcem poďakovať bývalým vedúcim spevokolu Ing. Pavlovi Humeníkovi, Ladislavovi Gulákovi a terajšiemu vedúcemu Vincentovi Hviščovi. Vďaka patrí všetkým členom zboru, ktorí sa s láskou k spevu bez nároku na honorár stretávajú na skúškach a zúčastňujú sa na rôznych vystúpeniach. Najväčšia vďaka patrí dirigentom Františkovi Letnickému a PaedDr. Miroslavovi Micenkovi, bez ktorých by práca spevokolu nebola možná.
V mene Miestného odboru Matice Slovenskej i v mene svojom, prajem nášmu spevokolu veľa tvorivých síl, veľa zdravia a elánu do ďalšej náročnej práce.
Ďakujem za pozornosť!“
Slávnostné popoludnie pokračovalo kultúrnym programom a priateľským posedením s pohostením, ktoré pripravili členovia spevokolu.
Zástupca Matice slovenskej z Bratislavy Ing. Števík odovzdal spevokolu Zborovčan najvyššie vyznamenanie „Zlatú medailu sv. Cyrila a Metóda“.
Oblastná rada MS v Bardejove zastúpená p. Kaľavským udelila najstarším členom spevokolu Pamätné listiny z príležitosti 140. výročia Matice slovenskej a 35. výročia založenia spevokolu a tiež Pamätné listiny im memoriam.
Celej slávnosti sa zúčastnili zástupcovia MS z Bratislavy a OR MS z Bardejova, hostia z Poľska, členovia spevokolu z Víťaza, rodina Železných z Chmeľovej, tiež pozvaní kňazi, rehoľné sestry, poslanci obecného zastupiteľstva, skauti a členovia spevokolu Zborovčan.
Svoje príjemné pocity z tejto slávnosti vyjadrili hostia svojimi zápismi v kronike spevokolu.

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.