Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Viera a zajtra Natália
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Stretnutie s dôchodcami 2016

07 DSC01193

„ Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky.“

     Tak, ako po lete prichádza jeseň, tak aj v živote každého človeka mladosť pominie a vystrieda ju staroba. Obec Zborov pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším dňa 9. októbra 2016 pripravila pre našich seniorov malú slávnosť. Pán starosta vo svojom príhovore pozdravil a poprial našim starším spoluobčanom predovšetkým pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu, radosti zo života a veľa Božích milostí. V kultúrnom programe prišiel svojim hudobným talentom potešiť srdcia našich dôchodcov Matičný klub heligonkárov v Bardejova. 

     Po oficiálnej časti nasledovalo pohostenie a spoločné stretnutie pána starostu a našich hostí, kde sa mohli spolu porozprávať, pospomínať na tie dobré i horšie chvíle v živote, stretli sa priatelia a známi, ktorí sa dávno nevideli. Svojimi známymi ľudovými piesňami spestril spoločné posedenie, v pokračovaní kultúrneho programu Matičný klub heligonkárov, ku ktorým sa spevom postupne pridali aj naši dôchodcovia.

     A keďže i slovo dokáže príjemne pohladiť, vyslovujeme veľké ďakujem za pomoc pri výzdobe kultúrneho domu pani zástupkyni Spojenej škole v Zborove PaedDr. Anne Žákovej a pani uč. Mgr. Marianne Gulákovej. Našim seniorom ďakujeme za ich celoživotnú prácu a prajeme im, aby ich  jeseň života bola plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie života.                                                                                            

text: -dj-

foto: -vb-