Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok František a zajtra Viera
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

„ZBOROVSKÉ VALALI V MESCE“

01

V nedeľu 24. júla 2016 zorganizovalo Hornošarišské osvetové stredisko v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a mestom Bardejov už po niekoľký krát zaujímavé  podujatie – „VALALI V MESCE“. Medzi pozvanými obcami tentokrát nechýbala ani naša obec ZBOROV. O histórii obce, kultúrnych pamiatkach, o aktuálnom dianí v obcí ako aj o organizáciách, ktoré reprezentujú našu obec porozprával a prítomných oboznámil zástupca starostu obce Július Šarišský.

Po jeho príhovore  nás v kultúrnom programe reprezentoval Matičný spevokol Zborovčan a známe evergreeny z televíznej relácie Repete zasievala za doprovodu Mariána Bukovského ml., Denisa Jedináková. Prácu našej Mládežníckej divadelnej skupiny a Združenia na záchranu Zborovského hradu si prítomní návštevníci mohli pozrieť pri prezentáciách, ktoré si spomínané organizácie pripravili. Našu obec reprezentovali aj výrobky našich remeselníkov: píšťalky p. Zajaca, drevené sochy p. Kováča, drevené huby p. Gefferta a výšivky p. Štefurikovej a p. Fintora. Pripravená bola aj fotogaléria zo súčasných a historických fotiek našej obce.

Okrem Zborova sa na tomto podujatí predstavili aj obce Rešov a Marhaň.  

Naše ĎAKUJEM patrí všetkým, ktorí svojou účasťou podporili a reprezentovali na „VALALOCH V MESCE“, našu obec ZBOROV.

Text: -dj-

Foto: -vb-