Deti z materskej školy na návšteve u pána starostu

20160413 104242

Dňa 13. apríla 2016 navštívili obecný úrad v sprievode svojich učiteliek detí z našej materskej škôlky. Pán starosta ich privítal v zasadačke OcÚ, porozprával im o fungovaní obecného úradu, odpovedal na ich zvedavé otázky a ukázal im priestory svojej starostovskej kancelárie. Deti mu potom za sladkú odmenu zaspievali a zarecitovali, čo sa v škôlke naučili.

-dj-