Stretnutie s dôchodcami 2015

Resize of DSC013

Jeseň, ktorej obdobím práve prechádzame je krásna. A v jednom zo svojich mesiacov, ktorý sme nedávno začali, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená jedine v duši človeka. A ňou je úcta k starším. Úcta k naším otcom a k naším mamám. K naším starým rodičom a prarodičom. Ku všetkým, ktorí sa zaslúžili o náš dnešok.

S radosťou a potešením sme v Mesiaci úcty k starším pre našich seniorov pripravili v nedeľu 11.10.2015 malú slávnosť. Našim dôchodcom sa v úvode prihovoril starosta obce Ján Lukáč. Vo svojom príhovore zdôraznil, že nerozhoduje len vek ale i životná múdrosť, duševná pohoda a nezlomná vôľa človeka žiť svoj život pre ostatných. V závere seniorom poprial aby, dni ich zrelého veku boli preteplené vďačnosťou nás všetkých, aby  jeseň ich života bola plná plodov, krásna, pokojná a slnečná. V kultúrnom programe vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy Zygmunta Mycielskiego w Strzyzowie z Poľska, pod vedením pána profesora Grzěgorza Oliwu. Známymi evergreenmi a ľudovými piesňami svojím krásnym hlasom potešila srdcia dôchodcov aj žiačka našej Spojenej školy v Zborove Frederika Rondzíková.

Po skončení programu bolo pre dôchodcov pripravené pohostenie, pri ktorom sa mali možnosť porozprávať a pospomínať na chvíle dobré i tie horšie v živote...

Všetkým skôr narodeným obyvateľom našej obce prajeme nielen do týchto jesenných dní, ale aj do tých ďalších, nech sú naplnené zdravím, radosťou, spokojnosťou a Božím požehnaním.

-dj-