Medzinárodný festival zborového spevu-3. ročník

„Hudba je most, ktorý spája ľudí z rôznych brehov, je prístav, ktorý zabíja smútok a maže starosti, je loďou, ktorá kolíše srdce a dušu...“

 12. septembra na sviatok mena Panny Márie sa v Zborovskom kostole sv. Margity konal 3. ročník medzinárodného festivalu zborového spevu.

Stretli sa tak spevokoly rôznej národnosti, žánru i veku, aby svojimi úžasnými, umeleckými výkonmi pohladili srdce i dušu všetkých prítomných. 

Festival bol spojený aj so spomienkou 100. výročia narodenia kanonika ThDr. Jozefa Šestáka, ktorému naša obec 13. júla 2002 udelila čestné  občianstvo za 27 rokov duchovnej pastoračnej práce v Zborove.

Po svätej omši obetovanej za zosnulé i žijúce Márie našej farnosti, piesňami Až do konca dníVšetko, čo mám začal festival detský spevácky zbor zo Zborova, ktorý vedie Dr. Anna Žáková. Jemné detské hlasy sprevádzal na gitare Ing. Štefan Šoltýs a na rytmických nástrojoch Rasťo Juraši.

Druhým účinkujúcim bol poľsko-slovenský komorný spevácky zbor Vox Amici , ktorý vznikol ako spoločný projekt spevákov speváckeho zboru z Bardejova a komorného speváckeho zboru z Gorlíc. Dirigentkou zboru je Mgr. Ivica Clementová. Tak ako po minulé roky aj tohto roku zožal svojím vystúpením u divákov úspech.

Miestny Matičný spevokol Zborovčan, vedený dirigentom PaedDr. Miroslavom Micenkom, potešil domáce publikum cirkevnými i národnými piesňami a svojou prítomnosťou zase všetkých spevákov zo zboru potešil 92- ročný zakladateľ spevokolu pán  František Letnický.

Nezabudnuteľným bolo vystúpenie komorného speváckeho zboru Belfersingers z Poľska, pod dirigentským vedením Edity Sedzik. Zvlášť pri piesni Ave Mária, kde sólo spievala mladá Violeta Sedzik, sestra dirigentky.  Jej silný a čistý hlas prenikol do srdca nejedného poslucháča, za čo sa jej, ale aj celému zboru, prítomní odvďačili neutíchajúcim potleskom.

Predposledným účinkujúcim bol Podkarpatský mužský spevácky zbor Strzyzów – Gorlice. Neľahkej úlohy sceliť mužov z dvoch spevokolov do jedného celku sa podujal pán Grzegorz Oliwa. A dobre urobil, lebo ich krásne mužské hlasy spojené s pozitívnou energiou, ktorá z nich vyžarovala sa šírila aj do publika, medzi divákov.

Záver festivalu patril komornému spevokolu Strzyzów. Tento spevokol vedie taktiež pán Grzegorz Oliwa. Medzi jeden z nezabudnuteľných zážitkov tohto spevokolu je účinkovanie na svätej omši celebrovanej nebohým pápežom, dnes už svätým Jánom Pavlom II. v Krosne v roku 1997.  Nástup zboru na vystúpenie, keď speváci za zvuku bubna a spevu „Glória“ spoločne prichádzali pred oltár zaručoval, že sa festival ukončí tak, ako sa patrí. Radosť, ktorú svojimi piesňami priniesli v podobe sakrálnych piesní či černošských spirituálov, diváci odmenili standing ovation a ich úsmev na tvári hovoril za všetko.

Naše ďakujem patrí Hornošarišskému osvetovému stredisku za spoluprácu. Vďaka patrí všetkým účinkujúcim za to, že sa so svojím talentom prišli podeliť aj s ostatnými a pomohli nám aspoň na chvíľu zabudnúť na starosti všedného dňa. Vďaka patrí aj Pánu Bohu za to, že nám pred 71 rokmi poslal do našej farnosti takého kňaza, akým bol kanonik ThDr. Jozef Šesták, na ktorého sme si pri jednotlivých vstupoch zaspomínali a festival ukončili modlitbou, ktorú napísal 26.9.1990:

Pri pohľade na kríž

Ježišu na kríži, počuj moje vyznanie.

Ty si moje všetko – všetko imanie.

Tebe patrí moje srdce, ktoré som Ti daroval

pri kňazskom svätení. To najvzácnejšie, čo som mal.

Tebe patrí môj život,

všetky práce, služby, nádeje, znoje a pot,

aj teraz ako obeť na paténe.

Ja hriešny človek, hodný na posúdenie.

Ľutujem! Buď mi milostivý,

Či budem živý, či mŕtvy.

Text:-dj-

Foto:-vb-

Záznam z koncertu si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/13645TAvgYo