Odovzdanie repasovaného požiarneho vozidla TATRA 183 DHZ v Zborove

Resize of DSC07791

Našim dobrovoľným hasičom sa v sobotu 22. augusta 2015 splnil veľký sen. Podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Róbert Kaliňák vykonal slávnostné odovzdávanie  hasičského vozidla, ktoré sám odšoféroval pred požiarnu zbrojnicu.

Na odovzdaní sa zúčastnili vzácni hostia: prezident Hasičského a záchranného zboru  SR

p. Alexander Nejedlý, generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR p.Vendelín Horváth, riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove  p. Ján Goliáš.

Po zaznení povelu: „Hasičská jednotka, POZOR! K hláseniu hľaď!“ a podaní hlásenia ministrovi, p. starosta Ján Lukáč predniesol príhovor, v ktorom v skratke predstavil našu obec, poďakoval sa za darované vozidlo a nezabudol vyzdvihnúť obetavý a zodpovedný prístup našich dobrovoľných hasičov. Tiež ubezpečil, že vozidlo nebude slúžiť iba obci Zborov, ale aj ostatným štrnástim obciam nášho mikroregiónu Makovica.

Po príhovore ministra vnútra nastal slávnostný akt odovzdania kľúča od hasičského auta veliteľovi DHZ v Zborove p. Stanislavovi Geffertovi.

Následne bolo auto uvedené do života samotným ministrom a starostom obce  v podobe kvalitného šampanského. Tým sa ukončila oficiálna časť odovzdávania vozidla, po ktorej nasledovalo spoločné fotenie, neformálne rozhovory s občanmi a pre pozvaných hostí bolo v areáli požiarnej zbrojnice pripravené občerstvenie.

text: Denisa Jedináková

foto: Valéria Bodíková