Zmierenie nad hrobmi

P1010041

V dňoch 03.08.2015 – 12.08.2015 skupina študentov z Carl – Zeiss v oblasti Baden – Württemberg zo spoločnosti VDK Konstanz  pracovala na cintoríne z II. svetovej vojny v obci Zborov.

Mladí ľudia v celkovom počte 23, z toho 21 z Nemecka a 2 zo Slovenska, pracovali pri oprave lavičiek, úprave krížov, údržbe zelene a čistení dažďového rigola. Okrem našej obce sa mladí študenti podieľali aj na údržbe vojnových cintorínov v obciach Tokajík a Hunkovce a vo voľnom čase spoznávali krásy našej krajiny na rôznych výletoch.

Pracovný pobyt bol ukončený slávnostným kladením vencov v stredu 12.08.2015 za účasti predstaviteľov obce – starostu obce Jána Lukáča, prednostky OcÚ Mgr. Antónie Biškovej a vedúcej finančného oddelenia Janky Bukovskej. Slávnostný príhovor mal vedúci pracovnej skupiny Peter Ziegler,  starosta obce Ján Lukáč  a Dr. Michal Bochin za Spoločnosť starostlivosti o nemecké vojnové hroby na Slovensku z Prešova. Všetci vo svojich príhovoroch vyzdvihli vysoko odbornú prácu mladých ľudí pri údržbe cintorínov, ich ochotu pracovať a poznávať nielen súčasnosť, ale aj históriu oboch národov a aj takouto prácou prispievať k zmiereniu národov.