660.výročie I.písomnej zmienky o obci Zborov - Stretnutie zborovských rodákov

12

Stretnutie s vôňou domova

   „Domov je miesto, kde ťa niekto čaká“. V dňoch 27.06.2015 – 28.06.2015 čakal starosta obce Zborov Ján Lukáč, spolu s obyvateľmi tejto obce všetkých zborovských rodákov, krajanov, ale aj tých, ktorým je obec Zborov srdcu blízka. V týchto dňoch sa pri príležitosti 660. výročia prvej písomnej zmienky o obci Zborov konalo po ďalších piatich rokoch Stretnutie zborovských rodákov.

     Dvojdňový program začal v sobotu 27. júna slávnostnou svätou omšou v kostole sv. Margity Antiochijskej, ktorú celebroval Mgr. Jozef Kvartek a spolu s ním aj kňazi zborovskej farnosti JCDr. Peter Bučko, PhD.; Mgr. Jozef Kacvinský a zborovskí rodáci: páter Peter Mária Fotta, OP a páter Hilár Jozef Štefurik, OP. Svätá omša bola obetovaná za prítomných veriacich, ale aj za zomrelých obyvateľov obce Zborov.

     Pred poludním prijal starosta obce Ján Lukáč na pôde Obecného úradu Zborov rodákov a krajanov. Poďakoval im za ich ochotu zúčastniť sa osláv obce a stretnúť sa s jej terajšími obyvateľmi. Informoval ich o súčasnom dianí v obci a predstavil im aj plány do budúcna. Pre zachovanie pamiatky na túto udalosť sa prítomní zapísali do kroniky obce Zborov a pri chutnom občerstvení pokračovali v priateľských rozhovoroch.

     Od dvanástej hodiny bola verejnosti sprístupnená sála kultúrneho domu a v nej výstava, ktorá bola zameraná na výsledky prác kultúrno-spoločenských zložiek a jednotlivcov pôsobiacich v obci Zborov. So svojimi úspechmi sa tak s rodákmi podelili: Matičný spevokol Zborovčan, Ján Zajac (výroba píšťaliek), miestny spolok Červeného kríža, základná škola, materská škola, špeciálna základná škola, Jednota dôchodcov Slovenska – ZO Zborov, Mládežnícka divadelná skupina zo Zborova, TJ Magura Zborov, Dobrovoľný hasičský zbor Zborov, Dominik Geffert (umelecké spracovanie dreva) a Združenie na záchranu Zborovského hradu.

     Slávnostný kultúrny program začal popoludní v sále kultúrneho domu. Jeho základ tvorili vystúpenia žiakov Základnej školy s materskou školou Zborov, ktorá si pred pár týždňami slávnostnou akadémiou pripomenula 40. výročie svojho vzniku. K 660. výročiu obce Zborov prišiel svojim hudobným darčekom zablahoželať aj saxofónový orchester pri ZUŠ M. Villeca Bardejov pod taktovkou Mariána Bukovského ml. so spevákmi Denisou Jedinákovou a Mariánom Golecom. Zo susednej obce Smilno svojou zmesou piesni potešil pán Peter Kavuľa, ktorého na harmonike doprevádzal Marián Bukovský st.. Veľký úspech zožalo vystúpenie „Biškovcov“ v zložení: Anton Biško, Jozef Biško, Milan Hudák, Ladislav Gulák, Peter Chmurovič a Miroslav Micenko, ktorí nielen pre tých skôr narodených zahrali a zaspievali známe ľudové piesne. Kultúrny program vyvrcholil krásnym vystúpením Matičného spevokolu Zborovčan.

     Po kultúrnom programe si prišli na svoje priaznivci športu. Na futbalovom ihrisku TJ Magura Zborov sa o 16:00 hod. začal futbalový zápas rodákov a bývalých hráčov. Stretla sa príjemná partia ľudí, ktorí si mali čo povedať nielen na ihrisku, ale aj po ukončení futbalového zápasu.

     Vyvrcholením prvého „rodáckeho“ dňa bolo večerné divadelné predstavenie v podaní miestnej Mládežníckej divadelnej skupiny zo Zborova. Samotné divadelné predstavenie začalo veľkolepou fanfárou a prezentáciou doterajšej činnosti týchto divadelníkov. V roku 2015 si pripomínajú 5 rokov od svojho vzniku a práve pri príležitosti Stretnutia zborovských rodákov odohrali svoje jubilejné 50. divadelné predstavenie! So svojou najaktuálnejšou divadelnou hrou „Už sú všetci v jednom vreci“ rozosmievali divákov už od samého začiatku predstavenia a na fantastickú divácku atmosféru počas celej hry herci len tak skoro nezabudnú.

     V nedeľu 28.06.2015 sa o 13:00 hod. uskutočnil výstup zborovských rodákov a ostatných občanov na Zborovský hrad. Odborným výkladom zaujal turistov JUDr. Mgr. Gabriel Lukáč a prehliadkou hradu sprevádzal prítomných Vladimír Kaminský predseda Združenia na záchranu Zborovského hradu.

     Poďakovanie za tieto krásne dva dni patrí predovšetkým starostovi obce Jánovi Lukáčovi a pracovníčke obecného úradu pani Janke Bukovskej, ale aj všetkým tým, ktorí im pri akýchkoľvek prácach pomáhali.

     Ale vďaka patrí hlavne všetkým rodákom, krajanom a priateľom obce Zborov za ich ochotu prísť do Zborova a prežiť oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky o tejto obci spolu s jej občanmi. Veríme, že naši rodáci nikdy nezabudnú na svoju rodnú obec, že sa k nej budú vždy s láskou hlásiť.

                                                                                                      Text a foto: Valéria Bodíková