70 slobodných rokov

P1000564

70 slobodných rokov

V kalendári je mnoho významných dní a udalostí. Patrí medzi nich aj 19.január. Pred 70 rokmi začala záverečná fáza vojenských operácií spojencov protifašistickej koalície v druhej svetovej vojne proti hitlerovskému Nemecku. Január 1945 je významným v dejinách obce Zborov, okresného mesta Bardejov a celého okresu oslobodením od fašizmu vojakmi 1.československého armádneho  zboru.

 

V dňoch od 12. – 15. Januára 1945 sa začala mohutná ofenzíva spojeneckých armád od Baltu po Karpaty. Do bojov sa zapojil aj 1.československý armádny zbor. Po ťažkých, vyčerpávajúcich bojoch v priestore Dukelského priesmyku bol v obrannom postavení na rieke Ondava. Doplňoval počty jednotiek a výzbroja a pripravoval sa na ďalšie oslobodzovacie boje. Sovietske zväzky 1.gardovej armády útočili priamo v smere na Prešov, 1.československá brigáda dostala za úlohu oslobodiť Zborov a 3.československá brigáda mala rozkaz oslobodiť Bardejov. Útvary 1.brigády narazili v dňoch 16. a 17.januára na tuhý odpor nepriateľa. Napriek tomu oslobodili poľskú obec Ciechania, Vápeník a Vyšný Orlík. Po úspešnom rannom postupe 19.januára 1.brigáda obsadila Nižný a Vyšný Mirošov, Šarišské Čierne a Ciglu. Podvečer 1. a 2.prápor útokom obsadili Becherov a Chmeľovú. Umožnili tak 3.práporu oslobodiť v nočných hodinách Zborov.   

19.január o 9,30 hod. vyrazili vojaci našej 3.brigády smerom na Bardejovskú Novú Ves a v noci z 19. na 20.januára dorazili do Bardejova aj prvé jednotky sovietskej 1.gardovej armády.

Tieto udalosti sa zachovali už iba v spomienkach žijúcich účastníkov týchto bojov. Je potrebné si ich pripomínať, aby sa vojnové udalosti nikdy viac neopakovali. 19.januára, za účasti žiakov 9. A triedy ZŠ s MŠ v Zborove pod vedením Mgr. Martiny Zajacovej, sme si tieto udalosti pripomenuli v našej obci  krátkym kultúrnym programom, položením venca k pamätnej tabuli  a príhovorom starostu obce Jána Lukáča. Po slávnostnej časti nasledovala beseda s pánom starostom pri drobnom občerstvení. Aj takýmto spôsobom sme venovali tichú spomienku všetkým tým, ktorí sa zaslúžili za našu slobodu. Pamätajme, že mŕtvy nie je ten, kto je v hrobe. Mŕtvy je ten, kto zabudne na hrôzy vojny, kto dovolí, aby vznikla nová vojna.

Mgr. E.Purdešová

Modlitba za mier

Napomeň našich otcov,

Bože nad hviezdami.

Nech trochu myslia, čo sa stane s nami,

keď začnú vojnu

a všetky svoje hnevy

vylejú na seba.

Tie hnevy ako plevy

pokazia zem,

i nebo bude choré.

Napomeň našich otcov

Ty, tam hore.

Že sa to nesmie.

Že ako Ty si svätý,

Aj zem je svätá.

Veď chodia  po nej deti.