Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Mikuláš a zajtra Ambróz
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

V medzinárodom projekte INTERREG IIIA sme boli partnerom Gminy Krzywcza PL

Od novembra 2005 do mája 2007 sa napĺňal projekt cezhraničnej spolupráce INTERREG IIIA medzi Gminou Krzywcza (Poľsko) a obcou Zborov. Za uvedené obdobie došlo k dvanástim stretnutiam na rôznych úrovniach – kultúrnej, športovej, spoločenskej. Z toho šesť stretnutí bolo v Zborove a šesť v Gmine Kryzwcza. Naša obec bola partnerom v danom projekte a všetky aktivity a náklady hradila z projektu poľská strana. Do tohto projektu sa z našej obce zapojili pracovníci obce, základná škola s materskou školou, TJ Magura Zborov, obecný hasičský zbor, miestny spolok Slovenského červeného kríža, klub dôchodcov a ženy, ktoré boli ochotné podeliť sa so svojim kuchárskym umením a ukázať poľským ženám ako sa pripravujú slovenské, či zborovské špeciality.

 

Stručný prehľad aktivít v roku 2007:
● 31.3.2007 sa osemnásť účastníkov zo Zborova zúčastnilo v družobnej Gmine Krzywcza jednodňového pobytu „VEĽKONOČNÉ STRETNUTIE “. V obci Rzecpol zhliadli aj hodnotný kultúrny program, ktorí pripravili študenti gymnázia v Krzywczi.
● 27.4.2007 nás navštívili žiaci a učitelia (42) z družobnej základnej školy. Popoludní spolu s našimi žiakmi vystúpili na zborovský hrad, potom si v telocvični ZŠ zahrali chlapci aj dievčatá volejbal a po večeri sa bavili na spoločnej diskotéke.
● 3. a 4. mája 2007 navštívilo 35 Zborovčanov družobnú Gminu Krzywcza. V skupine boli naši požiarnici, športovci a pracovníci obce. Zúčastnili sa slávnostnej svätej omše pri príležitosti „DNIA STRAŽAKOW“ a popoludní sa uskutočnil zápas futbalového klubu UNUM BABICE a TJ MAGURA ZBOROV. Naši futbalisti zvíťazili 4:0. Druhý deň navštívili účastníci pobytu mesto PRZEMYŚL a arboretum BOLESTRASZICE.
● 11. a 12. mája 2007 štyridsať účastníkov našej základne školy opätovalo návštevu v Poľsku. Pobyt mal športový, spoločenský i poznávací rozmer. Žiaci si zahrali volejbal, večer sa bavili na diskotéke a druhý deň navštívili hrad Krasziczin pri Przemyśli.
● 19. a 20. mája 2007 nás navštívili poľskí priatelia – zamestnanci úradu gminy a poslanci (40), ktorí si v sobotu boli pozrieť Bardejov a Bardejovské Kúpele. V nedeľu boli na svätej omši v Stebníckej Hute a potom si prezreli novopostavený ranč - Slnečný majer.
● 27. mája 2007 navštívili zborovskí zamestnanci obce a poslanci OZ (15) družobnú gminu. V obci Babice sa zúčastnili na svätej omši, ktorú koncelebroval zborovský vdp. kaplán Mgr. Edvin Berger. Popoludní sa ženy zúčastnili osláv Dňa matiek. Muži si pozreli neďaleké rekreačné stredisko Zelená Poľana a futbalový zápas domáceho klubu. Večer bolo vyhodnotenie celého projektu s videoprojekciou. Z poľskej strany sa ho zúčastnili pracovníci úradu gminy a miestni poslanci.
Projekt teda skončil, no kontakty zostávajú a je len na nás ako ich zúžitkujeme pre ďalšie spoznávanie našich susedov a prehlbovanie vzájomných vzťahov

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.