Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Mikuláš a zajtra Ambróz
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

Cezhraničný projekt " Poľsko - slovenská akadémia aktívnych seniorov " bol úspešne ukončený

   

Resize of DSC01  Dňa 20.02.2001 sa prvýkrát podpísala zmluva o medzinárodnej spolupráci medzi Gminou Krzywcza (Poľská republika) a obcou Zborov. Bola podpísaná vtedajšími zástupcami jednotlivých zmluvných strán a to wójtom gminy Zbigniewom Korytkom a starostom obce Zborov Júliusom Šarišským st.. Začala sa ňou dlhodobá a úspešná spolupráca, ktorá prerástla do priateľstva a obe zúčastnené strany sa spoločne zapojili do mnohých projektov v oblastiach kultúrnej, športovej, školskej a podobne. 

     Aj v roku 2015 sme nadviazali na túto dlhoročnú spoluprácu a spolu s poľskou stranou sme sa zapojili do ich projektu pod názvom „Poľsko - slovenská akadémia aktívnych seniorov.“ Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť aktívnu účasť starších osôb na spoločenskom, občianskom a miestnom dianí, ako aj dosiahnuť podstatné zlepšenie postavenia seniorov žijúcich na území obcí Krzywcza a Zborov.

     Prvé stretnutie tohto projektu sa uskutočnilo koncom februára, kedy sa na pôde obecného úradu stretli seniori zo Zborova s príslušníkom policajného zboru. Prednáška bola zameraná na to, ako nenaletieť podvodníkom a ako sa starať o svoju bezpečnosť a bezpečnosť svojich blízkych.

     Nakoľko vieme, že mnohí seniori neovládajú prácu s počítačom, začiatkom marca začalo v rámci tohto projektu 20 seniorov zo Zborova opäť navštevovať základnú školu. Tá poskytla priestory na to, aby sa v počítačovej učebni, pod odborným pedagogickým vedením Mgr. Petra Pekára, naučili jeho základnému ovládaniu. Náplňou práce 40 hodín bolo naučiť seniorov založiť si mailovú schránku, realizovať bankové prevody pomocou internetu, zoznámiť sa so sociálnymi sieťami, ale zároveň ich aj poučiť o rizikách, ktoré práca s počítačom často prináša.

     Odmenou za absolvované kurzy a stretnutia bol trojdňový spoločný výlet seniorov oboch zúčastnených strán projektu do poľského mesta Zakopané. Turistika spojená s príjemným relaxom boli ďalším podnetom k nadviazaniu nových priateľstiev na oboch stranách.

     Po oddychu v krásnej horskej prírode nasledoval kurz prvej pomoci, ktorý naši seniori absolvovali pod odborným dohľadom zdravotného pracovníka pána Jozefa Šoltýsa. Ten im nielen slovom, ale aj na praktických príkladoch ukazoval ako majú postupovať v núdzových situáciách pri záchrane vlastného zdravia alebo zdravia svojich najbližších.

     Dňa 23.05.2015 sa v sále Kultúrneho domu v Zborove stretli všetci seniori z oboch družobných obcí, ktorí boli zapojení do vyššie uvedeného projektu, aby tak slávnostne ukončili niekoľko mesačnú medzinárodnú spoluprácu týkajúcu sa tohto projektu.

     Po úvodných slovách starostu obce Zborov Jána Lukáča sa k všetkým prítomným prihovoril aj wójt Gminy Krzywcza Wacław Pawłowski. Obidvaja predstavitelia zúčastnených strán sa poďakovali aktívnym seniorom za účasť v tomto projekte. Zvláštne poďakovanie bolo vyslovené hlavným organizátorom každého stretnutia. Zo strany našej obce každé s týchto stretnutí fantasticky organizovala pani Jana Bukovská a v Gmine Krzwycza to bol Kazimierz Trojan. Po chutnej večeri nasledovala dobrá zábava, v rámci ktorej do tanca hrali František a Rastislav Jurašiovci. Pri pohľade na niektoré tanečné kreácie by mnohí ani len nepovedali, že sa na parkete zabávajú seniori. V polčase tanečných kôl starostovia oboch obcí odovzdali úspešným absolventom počítačového kurzu certifikáty.

     Projekt „Poľsko-slovenská akadémia aktívnych seniorov“ sa teda skončil. No krásne spomienky a priateľstvá zostávajú aj naďalej a nie je vôbec vylúčené, že sa pri niečom podobnom ešte naše družobné obce opäť stretnú.

                                                                                                                                         -vb-    

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.