Obec Zborov Obec Zborov
| Víta Vás webstránka obce Zborov. Dnes má sviatok Mikuláš a zajtra Ambróz
skendeitplru
Obec Zborov, Zborovský hrad

II. stretnutie

Druhé stretnutie v rámci rozbehnutého projektu „Przyjaciele dla przyjaciól" sa uskutočnilo v nedeľu 24.1.2010, tento krát na slovenskej strane. Naša obec privítala 80 hostí z družobnej gminy Krzywcza.
Stretnutie sa začalo sv. omšou o 10.30 v kostole sv. Margity. Tak nasledoval spoločný obed v sále kultúrneho domu a o 14.00 hod. kultúrny program , ktorý sa niesol v „duchu Vianoc“.

Fotografická súťaž

FOTO SÚŤAŽ vyhlásená v rámci projektu "Priatelia pre priateľov", ktorý je financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a štátneho rozpočtu prostredníctvom karpatského euroregiónu v programe CBC Poľskej republiky - Slovenská republika
2007 - 2013.

Zahájenie projektu
„Przyjaciele dla przyjaciól“

Naša družobná gmina Krzywcza z Poľska uspela v projekte cezhraničnej spolupráce, v ktorom je obec Zborov partnerom. Tento projekt nesie názov „Przyjaciele dla przyjaciól“ a bude orientovaný na činnosti v oblasti spoločenskej, kultúrnej a športovej. Trvanie tohto projektu je 12 mesiacov od 01.12.2009 do 30.11.2010.

Gmina Kolaczyce je druhou partnerskou gminou obce Zborov v Poľsku .
Oficiálne kontakty s gminou Kolaczyce začali v r. 2003 , keď nás navštívili predstavitelia spomínanej gminy, ktorá sa nachádza sedem km severne od mesta JASLO.

Obec Zborov má partnerský vzťah - družbu s gminou Krzywcza (PL).
Dohoda o cezhraničnej spolupráci bola podpísaná v Poľsku 20. februára 2001.
Podpísali ju vtedajší štatutári wojt gminy Krywcza Inž. Zbigniew Korytko a starosta obce Zborov Július Šarišský. Ďalšími členmi delegácie za obec Zborov boli pracovníci obce Ing.Pavol Humeník, Milan Sliva, Jana Bukovská a Eva Haneková.
Gmina Krywcza sa nachádza v juhovýchodnej časti Poľska, severne od mesta Sanok a západne od mesta Przemysl. Zo Zborova je to 150 km ( cca 3 hodiny cesty autom ).

Od novembra 2005 do mája 2007 sa napĺňal projekt cezhraničnej spolupráce INTERREG IIIA medzi Gminou Krzywcza (Poľsko) a obcou Zborov. Za uvedené obdobie došlo k dvanástim stretnutiam na rôznych úrovniach – kultúrnej, športovej, spoločenskej. Z toho šesť stretnutí bolo v Zborove a šesť v Gmine Kryzwcza. Naša obec bola partnerom v danom projekte a všetky aktivity a náklady hradila z projektu poľská strana. Do tohto projektu sa z našej obce zapojili pracovníci obce, základná škola s materskou školou, TJ Magura Zborov, obecný hasičský zbor, miestny spolok Slovenského červeného kríža, klub dôchodcov a ženy, ktoré boli ochotné podeliť sa so svojim kuchárskym umením a ukázať poľským ženám ako sa pripravujú slovenské, či zborovské špeciality.

Šestnásť žien zo Zborova na čele so starostom obce Jánom Lukáčom a prednostom obecného úradu Ing. Pavlom Humeníkom, vycestovalo dňa 31.3.2007 do družobnej Gminy Krzywcza (PL).

Na základe projektu cezhraničnej spolupráce INTERREG IIIA a pozvania predstaviteľov družobnej gminy, sa tak uskutočnilo prvé tohtoročné stretnutie, ktorého hlavnou témou boli blížiace sa veľkonočné sviatky.

Šestnásť žien zo Zborova na čele so starostom obce Jánom Lukáčom a prednostom obecného úradu Ing. Pavlom Humeníkom, vycestovalo dňa 31.3.2007 do družobnej Gminy Krzywcza (PL).

V dňoch 29. – 30.9.2006 vycestovalo 14 žien zo Zborova (Anna Petričová, Anna Kaňuchová, Marta Šarišská, Anna Chmurovičová, Eva Zajacová, Anna Hudáková, Eva Haneková, Margita Geffertová, Oľga Hrušková, Janka Bukovská, Mária Babejová, Anna Kloknerová, Anna Ballonová a Valéria Bodíková) v rámci projektu cezhraničnej spolupráce INTERREG IIIA do gminy Krzywcza (Poľsko), kde im boli predvedené ukážky varenia a pečenia v poľskej kuchyni. Piekli sa plnené buchty, rôzne zákusky, robili sa studené misy a šaláty. Všetci spoločne urobili 447 kusov pirôžkov (plnených náplňami z mäsa, kapusty, tvarohu a bôbu) a 540 kusov „ušiek“ do vynikajúcej cviklovej polievky. Myslelo sa aj na ženy, ktoré zostali doma a prinieslo sa im niekoľko poľských receptov.

V dňoch 21. - 22.6.2006 nás v rámci cezhraničnej spolupráce navštívili priatelia z Poľska – Gmina Krzywcza. Predpokladom ďalšej spolupráce boli aj pracovné stretnutia v šiestich sekciách – Obecný úrad a Obecná rada, Slovenský červený kríž, Klub dôchodcov, Obecný hasičský zbor, Základná škola s materskou školou a Telovýchovná jednota Magura.

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.