Page 1 - Zborovčan 2019
P. 1

1/2019
                                     Ročník XVII.
                                    Cena: 0,20 Eur
V ZBOROVE SA NATÁČALA ROZHLASOVÁ REPORTÁŽ „ZVONY NAD KRAJINOU“

                        V krásny zimný deň 07.02.2019 zavítali

                        do našej obce rozhlasoví redaktori rádia

                        Regina z Košíc Ján Kondor a Igor Michalčík

                        za účelom natočenia rozhlasovej reportáže

                        o našej obci.

                        Na Obecnom úrade v Zborove redaktorov

                        privítal starosta obce Mgr. Ján Šurkala, PhD.

                        Redaktora Igora Michalčíka poinformoval

                        o histórii našej obce, o súčasnom vývoji, ale

                        aj o plánoch do budúcnosti. Následne

                        poskytli rozhovory predstavitelia týchto

                        inštitúcií: Jednota dôchodcov Slovenska

                        a Klub dôchodcov v Zborove – Ing. Ladislav

Mňahončák, Združenie na záchranu Zborovského hradu – Ing. Vladimír Kaminský a Ing.

Dorota Malínská, stolnotenisový oddiel – Ing. Alexander Baran, Matičný spevokol

Zborovčan – Janka Bukovská, zdravotníctvo a nohejbalový oddiel – MUDr. Ján Balon.

Redaktor Ján Kondor sa vybral spoznávať našu obec mimo obecného úradu.

Sprievodkyňou po obci mu bola naša kronikárka Valéria Bodíková. Okrem prechádzky po

Šerédyho parku a cintoríne padlých vojakov v II. svetovej vojne navštívili najstaršieho muža

v našej obci pána Jána Ballona a píšťalkára Jána Zajaca. Na pôde Spojenej školy v Zborove

poskytli rozhovory riaditeľka školy Mgr. Ivica Clementová a predsedníčka MO Červeného

kríža v Zborove Mgr. Marianna Guláková. Po natočení reportáže s predsedom PD Magura

Zborov Ing. Petrom Mlynárom sa presunuli do kostola sv. Margity Antiochijskej, kde im

pani kostolníčka Marta Bišková porozprávala o kostolníckej službe. Záverečné minúty

redaktorov v našej obci patrili návšteve priestoroch skúšobne Mládežníckej divadelnej

skupiny zo Zborova. O činnosti týchto našich ochotníkov im porozprávali vedúci MDS

Valéria Bodíková a Rastislav Juraši.

Po niekoľko hodinovej práci si redaktori z našej obce odnášali hŕbu zaujímavého

zvukového materiálu, ktorý následne spracovali do zvukového miestopisu Slovenska

s názvom „Zvony nad krajinou“. Tento rozhlasový dokument, ktorý zachytáva život

v slovenských obciach, ich minulosť, súčasnosť, ale aj plány do budúcnosti, bol o obci

Zborov odvysielaný v rádiu Regina Košice v nedeľu 17.02.2019. Ak ste si ho nemali

možnosť vypočuť, môžete ho nájsť na internetovej stránke obce Zborov alebo na tomto

linku: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1709.                   -vb-
   1   2   3   4   5   6