Page 1 - Zborovčan 2018
P. 1

1/2018
                             Ročník XVI.
                            Cena: 0,20 Eur

       Duchovno-kultúrne podujatie: Veľká noc príde...

              Na Kvetnú nedeľu 25.03.2018 sa v sále Kultúrneho

              domu v Zborove už po deviatykrát uskutočnilo duchovno-

              kultúrne podujatie „Veľká noc príde...“ . Pozvanie na túto

              zborovskú predveľkonočnú akciu prijali aj hostia z družobnej

              gminy Krzywcza na čele s wojtom gminy p. Waclawom

              Pawlowským.

              Kultúrny program sa začal prezentáciou, ktorá

              v krátkych zamysleniach sprítomnila posledné chvíle Ježiša

              Krista na kríži

              a podnietila

              prítomných uvažovať

              o tajomstvách

Veľkého týždňa a naladiť sa na blížiace sa sviatky

Veľkej noci.

Po krásnej prezentácii si mohli návštevníci tohto

podujatia zakúpiť ručne vyrobené výrobky

s veľkonočnou tematikou, ktoré pri tejto príležitosti

prišli do našej obce prezentovať šikovní ľudia zo

Zborova, ale aj z okolia.        -vb-

              Nedovoľme, aby sa v našich životoch tak rozmnožili
               starosti, že pre ne zabudneme na radosť, ktorú
                  dáva zmŕtvychvstalý Kristus!

                   Požehnané veľkonočné sviatky praje
                   redakčná rada „Zborovčana“.
   1   2   3   4   5   6