Page 1 - Zborovčan 2015
P. 1

1/2015
                                Ročník XIII.
                              Cena: 0,20 Eur

STRETNUTIE S PÁNOM SPISOVATEĽOM

„Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať

múdrosť však znamená stať sa hlupákom.“ Ján Amos Komenský

Výrok tohto „učiteľa národov“ bol aktuálny pred niekoľkými

storočiami, ale mal by platiť aj v dnešnej dobe. Aj napriek tomu,

že sa internetové flash správy a bulvárne časopisy nenápadne

snažia potlačiť potrebu čítania hodnotných kníh, vždy je len na

nás, čomu dáme prednosť, či vôni knihy, ktorá nás vtiahne do

krásnych tajomstiev jej obsahu alebo sa iba zastavíme pri pár

dňových vychytávkach, na ktoré si už o krátky čas nikto ani

nespomenie.

Hodnotu knihy si uvedomovali aj predošlé generácie, ktoré

práve s ňou spojili mesiac marec. V tomto mesiaci sa v mnohých

knižniciach konajú rôzne aktivity zamerané na podporu čítania

kníh od tých najmladších čitateľov, až po seniorov.

O to viac nás teší, že dňa 25.03.2015 prijal pozvanie

Obecného úradu Zborov jeden z najznámejších novodobých

spisovateľov na Slovensku pán JOZEF BANÁŠ.

V podvečerných hodinách sa v zasadačke OcÚ stretol spolu

s tými, ktorým ani v dnešnej dobe kniha nie je cudzia.

V príjemnej atmosfére rozoberal jednotlivé knižné diela

a dopĺňal ich zaujímavým rozprávaním príbehov zo svojich

ciest, ktoré sú mu často podnetom k ich písaniu. Krásnym

osviežením bol krátky „kultúrny program“, v ktorom mu jeho

priateľ Anton Biško zahral jeho obľúbenú pieseň a následne

zobral gitaru do svojich

rúk p. Banáš, ktorý

všetkým prítomným

zahral obľúbenú pieseň svojho otca.

       V závere besedy sa pánovi Banášovi poďakoval

starosta obce Ján Lukáč za návštevu našej obce

a pútavé rozprávanie, ktorým všetkých prítomných

zaujal a ako peknú spomienku na toto stretnutie mu

daroval knihu o obci Zborov. Príjemný podvečer s

PÁNOM SPISOVATEĽOM bol ukončený predajom

jeho kníh a autogramiádou.                 -vb-
   1   2   3   4   5   6