Page 1 - Zborovčan 2010
P. 1

Prajeme Vám krásne prežitie
                            Veľkonočných sviatkov.

                          Nech zmŕtvychvstalý Kristus
                                naplní Vaše

                         domovy pokojom a srdcia Vašich
                          blízkych sú naplnené láskou
                              a porozumením ...

               VEĽKÁ NOC PRÍDE ...

   Na Kvetnú nedeľu 28.3.2010 sa v našej obci uskutočnilo kultúrno-duchovne
podujatie Veľká noc príde ...

   Krátko pred 14.00 – tou hodinou sa začali zapĺňať miesta v kultúrnom dome
ľuďmi od tých najmenších po najväčších. Aj oni sa chceli zúčastniť na krížovej ceste
- dnes trochu v inej podobe. Hovorí sa, že vidieť je lepšie ako stokrát počuť. Aj preto
sme sa spolu s našimi mladými zo speváckeho zboru „The Angels“ rozhodli, že si
nacvičíme hranú krížovú cestu. A dobre sme urobili. Ich herecké výkony a vcítenie
sa do jednotlivých postáv bolo tak silné a dojímavé, že nie jednému divákovi vyhŕkli
slzy a behal mráz po chrbte. Jednotlivé zastavenia boli doprevádzané komentárom,
krátkym zamyslením, svetelnými efektmi a dynamickou hudbou, ktorá dokresľovala
pohnutú atmosféru prítomných udalostí Ježišovho umučenia. Krížová cesta sa začala
v Getsemanskej záhrade, kde sa Ježiš krvou potil a pokračovala ostatnými
zastaveniami až po ukrižovanie – vrchol celej krížovej cesty, ale nie jej koniec. Tak
ako Kristus neostal v hrobe, aj naša pobožnosť skončila radostne – piesňou
Vzkriesenie, ktorú zaspieval predstaviteľ Ježiša.

  Touto cestou sa chceme zo srdca poďakovať našim mladým, ktorí napriek svojim
povinnostiam a iným možnostiam, ako využiť svoj čas, strávili ho nácvikom.
Obetovali svoj čas pre druhých a nehanbili sa za svoje svedectvo, lebo ich
   1   2   3   4   5   6